SK

Close
Chiudere / Cerrar / Zavřít / Zatvoriť

Choose your language:
Scegliere la lingua:
Elija su idioma:
Vyberte si prosím svůj jazyk:
Vyberte si svoj jazyk:
Angličtina BRASIL CZECHIA ESPAÑA ITALIA

Predlžovanie života kráv zvyšuje udržateľnosť chovu dojníc

Využitie celého potenciálu produkcie mlieka predĺžením životnosti kráv pomocou Selko

Na nakŕmenie čoraz viac sa zvyšujúcej svetovej populácie obyvateľstva, a to udržateľnou cestou, je potrebné využiť plný produkčný potenciál každého zvieraťa na farme. Kvôli zníženiu environmentálnej stopy je teda potrebné vyprodukovať viac mlieka za použitia menšieho množstva zdrojov.

Pre dojnice to znamená zvýšenie priemernej produkcie mlieka na deň života, od narodenia po úhyn, inak známa aj ako ich celoživotná denná produkcia (LDY) 1,2.

Celoživotný denný výnos možno zvýšiť optimálnym riadením prechodu na laktáciu. Množstvo vedeckých článkov a informácií o manažmente prechodu u dojníc je však jednoducho ohromujúce. Spoločnosť Selko vám uľahčí život tým, že najnovšie vedecké poznatky o manažmente prechodu dojníc premietne do jednoduchých a praktických protokolov, ktoré vám pomôžu zvýšiť životnosť a úžitkovosť dojníc.

Program Selko pre udržateľný chov dojníc zvýši Celoživotný denný výnos

Prechod na laktáciu má obrovský dopad na imunitný systém, tráviaci systém a metabolizmus dojnice. Vyžaduje 3 adaptácie:

  • Imunitnú adaptáciu3,4,5,6
  • Metabolickú adaptáciu7,8,9,10,11
  • Adaptáciu zažívania12,13,14

Tieto tri adaptácie nie sú nezávislé, ale navzájom sa ovplyvňujú. Program Selko pre udržateľný chov dojníc ponúka holistický prístup k týmto 3 adaptáciám a zaoberá sa niektorými výzvami, s ktorými sa krava musí vyrovnať počas prechodu do laktácie. Program Selko pre udržateľný chov dojníc pomôže:

Znížiť vek pri prvom otelení

Zníženie veku pri prvom otelení, pričom sa stále dosahujú chovné ciele, pomôže zvýšiť LDY. Štúdie realizované inštitúciou ILVO v Belgicku18 dokázali, že znížením veku pri prvom otelení z 26 na 24 mesiacov sa znižujú emisie metánu pochádzajúce od dojníc o 3,1 %. Preukázalo sa taktiež, že jalovice, ktoré sa telia vo veku 22 až 24 mesiacov dosahujú optimálnu plodnosť a maximálnu dojivosť na prvej a druhej laktácii.

Zvýšiť produkciu mlieka za laktáciu

Aby sa dosiahla optimálna produkcia mlieka za laktáciu, dojnica sa musí vyrovnať s prechodom na laktáciu. Odolná dojnica je definovaná ako krava, ktorá sa úspešne vyrovnáva so zmenami, čím zvyšuje možnosti na prejav svojho celého genetického potenciálu produkcie mlieka. Štúdie uskutočnené inštitúciou ILVO v Belgicku18 dokázali, že zvýšením produkcie o 3 kg na deň sa znížia emisie metánu až o 8,4 %

Menežovať medziobdobie

Tradične sa zameriava na dosiahnutie 365 dňového medziobdobia, aby sa zaistilo, že dojnice sa zasušia a pripravia na ďalšiu laktáciu v čase, keď ich dojivosť začne klesať. Vo vysokoprodukčných stádach môžu byť kravy v silnej negatívnej energetickej bilancii po telení, čo sťažuje zabreznutie. Obzvlášť, ak je perzistencia produkcie mlieka vysoká, zameranie sa na krátke medziobdobie môže mať za následok negatívny dopad na ekonomiku farmy a welfare20 zvierat, práve preto by sa mohlo zamerať aj na dlhšie, až 425 dňové medziobdobie.

Zvýšiť počet laktácií na kravu

Funkčná dlhovekosť je definovaná ako schopnosť kravy vyhnúť sa iným dôvodom brakácie než je nízka produkcia mlieka15,16,17. Štúdie pochádzajúce od inštitúcie ILVO z Belgicka18 dokazujú, že znížením miery brakácie o 5 % a zvýšením produkcie mlieka o 3 kg na deň sa znížia emisie metánu o 11,7 %. Dobrý manažment tranzitného obdobia dojníc je kľúčom k obmedzeniu brakácie neskôr počas laktácie.

Vypočítajte Váš zisk!

Pozrite si ako vedie trvalo udržateľný chov dojníc k vyššej rentabilite Vašej farmy

Na rozdiel od všeobecného presvedčenia, je naozaj možné prevádzkovať farmu trvalo udržateľným spôsobom, zatiaľ čo produkujete zdravý príjem.

Vypočítajte svoj zisk pôsobením 4 kľúčových ukazovateľov HealthyLife, ktoré pomôžu zvýšiť produkciu mlieka na deň života na Vašej farme.

Ako dosiahol chovateľ Peer Claassen celoživotnú úžitkovosť na úrovni 50 000 kg mlieka za rok

Pre Peer Claassen-a znamená trvalo udržateľný chov dojníc zvyšovanie dlhovekosti svojho mliekového stáda. Poskytnutím priestoru pre svoje kravy na príjem potravy, oddych a telenie, majú vyrovnaný prechod na laktáciu, čím je miera brakácie dojníc nízka a jeho kravy dosahujú 5 laktácií.

Please click to accept the cookies for Youtube or you can watch the video on the Youtube channel.

Tvorba udržateľnejšieho mliečneho hospodárstva podľa Mathijsa Meijera

Podľa Mathijsa, trvalú udržateľnosť chovu dojníc je možné zlepšiť zvyšovaním produkcie mlieka na deň života. Zisk začína prichádzať až od tretej a viac laktácií. Dlhovekosť jeho stáda sa zvýšil zoskupením kráv podľa ich potrieb, čo sa ukázalo vo výraznom znížení miery nutnej brakácie. Mathijs sa chce uistiť, že on je ten, kto sa rozhodne o tom, kedy by mala krava opustiť stádo.

Please click to accept the cookies for Youtube or you can watch the video on the Youtube channel.

Pohľad veterinára na zvýšenie produkcie mlieka dojného stáda na deň života

Produkcia mlieka na deň života sa môže zvýšiť zlepšením zdravia mliekového stáda. Vyžaduje to individuálny zdravotný plán pre každú farmu, ktorá umožní kravám dosiahnuť ich genetický produkčný potenciál.

Please click to accept the cookies for Youtube or you can watch the video on the Youtube channel.

Selko sa zameriava na predĺženie života dojníc

Na dosiahnutie produkcie mlieka na deň života na úrovni najmenej 20 kg mlieka za deň je potrebné dosiahnuť nasledujúce ciele19,21,22,23,24,25.

Najnovšie aktualizácie...

Zdieľame naše vedecké poznatky, aby sme pre vás dosiahli čo najlepšie výsledky.

Uistite sa, že ste v spojení!

V spoločnosti Selko sme odhodlaní využiť naše vedecké poznatky na dosiahnutie trvalo udržateľného chovu dojníc pre chovateľov, ktorí chcú zmeniť svoje systémy produkcie mlieka a zároveň splniť 3 kritické požiadavky: znížiť ekologickú stopu, zaistiť welfare pre zvieratá a vytvoriť optimálnu finančnú výkonnosť.

Prihláste sa k odberu nášho štvrťročného súhrnu aktualít a my Vás budeme informovať o výsledkoch pokusov, najnovších vedeckých poznatkoch a nových legislatívnych požiadavkách na životné prostredie a udržateľnosť, výslovne pre mliekarenský priemysel.

This information is required
This information is required
This information is required

Ďakujeme, že ste sa pridali, už ste skoro hotový…

Je skvelé, že ste sa pripojili k nám. Poslali sme Vám e-mail s odkazom na potvrdenie Vášho odberu. Po potvrdení odberu prostredníctvom e-mailu Vaša registrácia bude kompletná.

*Kedykoľvek sa môžete odhlásiť z našich marketingových zoznamov prostredníctvom odkazu na odhlásenie v spodnej časti našich e-mailov. Informácie o našich zásadách ochrany osobných údajov a všeobecných podmienkach a dohodách získate kliknutím na príslušné odkazy v pätičke našej webovej stránky.

Stiahnite si ďalší výskum a dokumentáciu

Máte prístup k celej našej dokumentácii o protokoloch Selko, predlžovaní života kráv s cieľom zvýšiť udržateľnosť chovu dojníc a najnovších poznatkoch z výskumu o manažmente prechodu dojníc.

Ako zvýšiť dĺžku života dojníc

Brožúra: "Ako zvýšiť dlhovekosti dojníc" predstavuje program Selko pre udržateľný chov dojníc vrátane niektorých vedeckých informácií, ktoré tvoria základ programu. Uvádza aj prehľad podpory, ktorá je k dispozícii na realizáciu programu Selko.

Stiahnite si našu brožúru a dozviete sa viac o programe Selko pre dojnice

Zaregistrujte sa raz a stiahnite si všetko, čo potrebujete

This is not correct
This field is required
This is not correct
This is not correct.
This is not correct

Ďakujeme za Váš záujem o HealthyLife

Práve sme Vám poslali e-mailovú správu. Postupujte podľa pokynov v tejto e-mailovej správe na dokončenie Vášho sťahovania. Upozorňujeme, že v niektorých prípadoch môžu filtre na spam blokovať automatické správy. Pokiaľ nenájdete e-mailovú správu medzi doručenou poštou, skontrolujte priečinok s nevyžiadanou poštou.

Pekný deň Vám prajeme!