CZ

Close
Chiudere / Cerrar / Zavřít / Zatvoriť

Choose your language:
Scegliere la lingua:
Elija su idioma:
Vyberte si prosím svůj jazyk:
Vyberte si svoj jazyk:
Angličtina ESPAÑA ITALIA Portugalština SLOVAKIA

Interval otelení dojnic

Plodnost na farmě má přímý dopad na věk při prvním otelení a na interval otelení.

-Vzhledem k tomu, že plodnost je důležitým důvodem brakace, má to také dopad na počet laktací dojnice. Důležitým parametrem plodnosti je interval otelení.

Tradičně je cílem mít interval otelení 365 dní nebo méně, tedy 1 tele na krávu za rok. Tím je zajištěno, že krávy mohou být zasušeny a připraveny na další laktaci v době, kdy začne klesat dojivost. To zajišťuje také genetický pokrok.

Ve vysoce produktivních stádech mohou být krávy během několika prvních měsíců po otelení v silné negativní energetické bilanci, v takovém případě může být obtížné zabřeznout do 115 dnů po otelení. Zejména pokud je produkce mléka vysoká, zdá se, že dopad udržování krátkého intervalu otelení na celoživotní produkci je zanedbatelný a může mít negativní dopad na ekonomiku hospodářství a welfare20. Farmy by se také mohly zaměřit na delší interval otelení, a to až 415 dní. To snižuje riziko, že krávy na konci laktace příliš ztuční. Stále více farmářů používá pro každou krávu individuální optimální interval otelení.

Spočítejte si zisk!

Podívejte se, jak udržitelný chov dojeného skotu povede k vyšší ziskovosti Vaší farmy

Na rozdíl od obecného přesvědčení je velmi dobře možné provozovat farmu udržitelným způsobem a současně vytvářet zdravý příjem.

Vypočítejte si svůj zisk ovlivněním 4 klíčových parametrů HealthyLife, které pomáhají zlepšit celoživotní denní užitkovost na Vaší farmě.

Zjistěte více o tom, jak zlepšit celoživotní denní výnos...