INCREASING MILK SOLIDS
no

CZ

Close
Chiudere / Cerrar / Zavřít / Zatvoriť

Choose your language:
Scegliere la lingua:
Elija su idioma:
Vyberte si prosím svůj jazyk:
Vyberte si svoj jazyk:
Angličtina ESPAÑA ITALIA Portugalština SLOVAKIA

Selko | Mléčná Užitkovost

INCREASING MILK SOLIDS

Zlepšení ziskovosti chovu dojnic zvýšením mléčných složek

Jak zvýšit produkci mléčného tuku a bílkovin?

Ve většině zemí je příjem za mléko přímo úměrný množství vyrobeného mléka a procentuálnímu podílu tuku a bílkovin. Společným parametrem pro srovnání produkce mléka mezi farmami s různou hladinou mléčných složek je množství Energeticky Korigovaného Mléka (ECM) vyrobeného na farmě.

Běžný vzorec pro výpočet ECM je53:

kg produkce mléka x
(0.383 x tuk % + 0.242 x protein % + 0.7832)


3.1138

K udržení zdraví potřebují dojnice přijímat krmivo 12x denně

Ke snížení rizika vzniku acidózy bachoru a zadního střeva potřebují krávy 12 porcí krmiva denně, čímž se zabrání „propustnému střevu“ a systémové imunitní aktivaci. Aby bylo zajištěno, že dojnice mohou žrát 12x denně, je nezbytné dobré zacházení s krmivy. U krmného žlabu musí být dostatek místa, aby se každá kráva mohla nažrat, aniž by cítila stres nebo bolest.

Jak zvýšit procento bílkovin v mléce

Procento bílkovin v mléce je přímo úměrné dodávce energie do vemene. Jinými slovy, řízením negativní energetické balance, ke které dochází po otelení, lze procento bílkovin v mléce optimalizovat.

Jak zvýšit procento tuku v mléce

Procentní podíl tuku v mléce většinou souvisí s kvalitou bachorové fermentace a zdravím zadního střeva. Existuje řada způsobů, jak zvýšit procento tuku v mléce, související s vlivem zvířat, managementem krmení, krmivem a zásahy do krmných dávek, které se nakonec mohou do zadních částí trávicího traktu dojnic dostat.

Vliv zvířat

 • Plemeno, fáze laktační a roční období mají vliv
 • Zvládnuté tranzitní období tak, aby byl výskyt metabolických chorob nízký
 • Přemístění skupiny dojnic z rozdoje do vrcholové skupiny jednou za 2 týdny
 • Uvažujte o samostatné skupině prvotelek54

Management krmení

 • Zvyšte denní počet podávání krmiva
 • Ideálně podávejte čerstvé krmivo dvakrát denně55
 • Krmivo pravidelně přihrnujte
 • Předcházejte separaci
 • Zajistěte dostatečný prostor u krmného žlabu a zajistěte tak kravám pohodlí při příjmu56

Krmte správnou dávku57

 • Dodávejte dostatek efektivní vlákniny
 • Zajistěte, aby procento sušiny v krmné dávce nebylo příliš nízké
 • Nekrmte příliš tuku aktivního v bachoru, používejte tuky chráněné v bachoru
 • Nekrmte příliš mnoho nenasycených tuků
 • Vyhněte se subakutní bachorové acidóze, proto omezte příjem rychle fermentovatelných sacharidů
 • Síranové formy stopových prvků mohou mít negativní dopad na stravitelnost vlákniny, protože sírany jsou pro bakterie toxické. Místo síranů používejte zinek a měď v hydroxyformě

Doplnění

 • Kvasinky nebo produkty získané z kvasinek mohou stabilizovat pH bachoru dojnic a zlepšit tak fermentaci
 • Pokud je v dávce velké množství rychle fermentovatelných sacharidů, přidejte pufr, např. uhličitan sodný
 • Acidóza zadního střeva může způsobit „propustné střevo“, které může způsobit pokles produkce mléčného tuku. Používejte hydroxy formy stopových prvků42 a bachorově chráněná prebiotika43,46,47, abyste zdraví zadního střeva zlepšili a zvýšili obsah mléčného tuku44,45,48,49,50

Spočítejte si zisk!

Podívejte se, jak udržitelný chov dojeného skotu povede k vyšší ziskovosti Vaší farmy

Na rozdíl od obecného přesvědčení je velmi dobře možné provozovat farmu udržitelným způsobem a současně vytvářet zdravý příjem.

Vypočítejte si svůj zisk ovlivněním 4 klíčových parametrů HealthyLife, které pomáhají zlepšit celoživotní denní užitkovost na Vaší farmě.

Zjistěte více o zvyšování mléčných složek