INCREASING MILK SOLIDS
no

CZ

Close
Chiudere / Cerrar / Zavřít / Zatvoriť

Choose your language:
Scegliere la lingua:
Elija su idioma:
Vyberte si prosím svůj jazyk:
Vyberte si svoj jazyk:
Angličtina ESPAÑA ITALIA Portugalština SLOVAKIA

Zlepšení ziskovosti chovu dojnic zvýšením mléčných složek

Jak zvýšit produkci mléčného tuku a bílkovin?

Ve většině zemí je příjem za mléko přímo úměrný množství vyrobeného mléka a procentuálnímu podílu tuku a bílkovin. Společným parametrem pro srovnání produkce mléka mezi farmami s různou hladinou mléčných složek je množství Energeticky Korigovaného Mléka (ECM) vyrobeného na farmě.

Běžný vzorec pro výpočet ECM je53:

kg produkce mléka x
(0.383 x tuk % + 0.242 x protein % + 0.7832)


3.1138

Selko® | sdílení nejnovějších vědeckých poznatků

"Složení krmiva pro skot je slibným způsobem, jak snížit emise metanu"

Podívejte se na záznam webináře Dr. E. Kebreaba: "Účinné strategie pro snížení uhlíkové stopy mléčného skotu ".

Podívejte se na videa

Please click to accept the cookies for Youtube or you can watch the video on the Youtube channel.

K udržení zdraví potřebují dojnice přijímat krmivo 12x denně

Ke snížení rizika vzniku acidózy bachoru a zadního střeva potřebují krávy 12 porcí krmiva denně, čímž se zabrání „propustnému střevu“ a systémové imunitní aktivaci. Aby bylo zajištěno, že dojnice mohou žrát 12x denně, je nezbytné dobré zacházení s krmivy. U krmného žlabu musí být dostatek místa, aby se každá kráva mohla nažrat, aniž by cítila stres nebo bolest.

Jak zvýšit procento bílkovin v mléce

Procento bílkovin v mléce je přímo úměrné dodávce energie do vemene. Jinými slovy, řízením negativní energetické balance, ke které dochází po otelení, lze procento bílkovin v mléce optimalizovat.

Jak zvýšit procento tuku v mléce

Procentní podíl tuku v mléce většinou souvisí s kvalitou bachorové fermentace a zdravím zadního střeva. Existuje řada způsobů, jak zvýšit procento tuku v mléce, související s vlivem zvířat, managementem krmení, krmivem a zásahy do krmných dávek, které se nakonec mohou do zadních částí trávicího traktu dojnic dostat.

Vliv zvířat

 • Plemeno, fáze laktační a roční období mají vliv
 • Zvládnuté tranzitní období tak, aby byl výskyt metabolických chorob nízký
 • Přemístění skupiny dojnic z rozdoje do vrcholové skupiny jednou za 2 týdny
 • Uvažujte o samostatné skupině prvotelek54

Management krmení

 • Zvyšte denní počet podávání krmiva
 • Ideálně podávejte čerstvé krmivo dvakrát denně55
 • Krmivo pravidelně přihrnujte
 • Předcházejte separaci
 • Zajistěte dostatečný prostor u krmného žlabu a zajistěte tak kravám pohodlí při příjmu56

Krmte správnou dávku57

 • Dodávejte dostatek efektivní vlákniny
 • Zajistěte, aby procento sušiny v krmné dávce nebylo příliš nízké
 • Nekrmte příliš tuku aktivního v bachoru, používejte tuky chráněné v bachoru
 • Nekrmte příliš mnoho nenasycených tuků
 • Vyhněte se subakutní bachorové acidóze, proto omezte příjem rychle fermentovatelných sacharidů
 • Síranové formy stopových prvků mohou mít negativní dopad na stravitelnost vlákniny, protože sírany jsou pro bakterie toxické. Místo síranů používejte zinek a měď v hydroxyformě

Doplnění

 • Kvasinky nebo produkty získané z kvasinek mohou stabilizovat pH bachoru dojnic a zlepšit tak fermentaci
 • Pokud je v dávce velké množství rychle fermentovatelných sacharidů, přidejte pufr, např. uhličitan sodný
 • Acidóza zadního střeva může způsobit „propustné střevo“, které může způsobit pokles produkce mléčného tuku. Používejte hydroxy formy stopových prvků42 a bachorově chráněná prebiotika43,46,47, abyste zdraví zadního střeva zlepšili a zvýšili obsah mléčného tuku44,45,48,49,50

Spočítejte si zisk!

Podívejte se, jak udržitelný chov dojeného skotu povede k vyšší ziskovosti Vaší farmy

Na rozdíl od obecného přesvědčení je velmi dobře možné provozovat farmu udržitelným způsobem a současně vytvářet zdravý příjem.

Vypočítejte si svůj zisk ovlivněním 4 klíčových parametrů HealthyLife, které pomáhají zlepšit celoživotní denní užitkovost na Vaší farmě.

Stáhněte si další výzkum a dokumentaci

Máte přístup ke všem našim dokumentům o protokolech Selko, udržitelném chovu dojnic a nejnovějších poznatcích z výzkumu o řízení přechodu dojnic.

Stáhněte si technickou brožuru „Jak zvýšit produkci mléčného tuku“

Or visit our download center for more information:

Přejít do centra stahování

Jednou se zaregistrujte a stáhněte si vše, co potřebujete

This is not correct
This field is required
This is not correct
This is not correct.
This is not correct

Děkujeme za Váš zájem o HealthyLife

Právě jsme Vám poslali e-mail. Postupujte podle pokynů v tomto e-mailu a dokončete stahování. Upozorňujeme, že v některých případech mohou spamové filtry blokovat automatické e-maily. Pokud e-mail v doručené poště nenajdete, zkontrolujte složku s nevyžádanou poštou.

Hezký den!

Zjistěte více o zvyšování mléčných složek