ZLEPŠENÍ REPRODUKCE

CZ

Close
Chiudere / Cerrar / Zavřít / Zatvoriť

Choose your language:
Scegliere la lingua:
Elija su idioma:
Vyberte si prosím svůj jazyk:
Vyberte si svoj jazyk:
Angličtina ESPAÑA ITALIA Portugalština SLOVAKIA

Zlepšení reprodukce Vašich dojnic

Embrya ve stadiu štěpení, živá embrya (stupně 1 až 3) a vysoce kvalitní embrya (stupně 1 a 2) jako procento získaných embryí (bez hvězdičky) nebo jako procento získaných embryí (s hvězdičkou) podle výskytu nemoci.

Reprodukce je ke zlepšení ziskovosti chovu dojnic klíčová

Snížení systémové imunitní aktivace a zánětu během tranzitního období bude mít silný pozitivní vliv na reprodukci96 a sníží míru brakace58. Na dobře řízených farmách, s nízkým výskytem metabolických chorob, bývá reprodukce nejčastější příčinou brakace. Jakmile se sníží negativní dopad metabolických poruch na plodnost, lze dalšího zlepšení reprodukce v chovu dosáhnout systematickým sledováním některých klíčových parametrů plodnosti a jejich převedením do konkrétních opatření.

Stále více chovatelů pracuje s individuálním optimálním mezidobí.

Dalším důvodem, proč soustředit úsilí na zlepšení plodnosti, může být mezidobí. Zemědělci se tradičně zaměřovali na délku mezidobí okolo 365 dní. Moderní dojnice mají obvykle dobrou perzistenci laktace a v důsledku toho se denní užitkovost na konci laktace může blížit CDP. V těchto případech se zdá, že dopad zkrácení intervalu mezi porody na CDP je ignorovatelný a může mít negativní dopad na ekonomiku hospodářství a welfare zvířat20. To platí pouze za jednoho předpokladu: krávy na konci laktace nezvýší svůj BCS nad 3,5. Zvláště pokud farma není dostatečně velká na to, aby měla oddělenou skupinu pro počátek a konec laktace, začnou krávy se středně dlouhou laktací suchostojné období s BCS nad 3,5. Tyto krávy budou během své další laktace v důsledku metabolické poruchy pravděpodobně vyřazeny. Stále více chovatelů proto pracuje s individuální optimální délkou mezidobí.

Spočítejte si zisk!

Podívejte se, jak udržitelný chov dojeného skotu povede k vyšší ziskovosti Vaší farmy

Na rozdíl od obecného přesvědčení je velmi dobře možné provozovat farmu udržitelným způsobem a současně vytvářet zdravý příjem.

Vypočítejte si svůj zisk ovlivněním 4 klíčových parametrů HealthyLife, které pomáhají zlepšit celoživotní denní užitkovost na Vaší farmě.

Stáhněte si další výzkum a dokumentaci

Máte přístup ke veškeré naší dokumentaci o protokolech HealthyLife, udržitelném chovu dojnic a nejnovějších vědeckých poznatcích o managementu tranzitního období dojnic.

Další informace o řízení reprodukce Vašeho stáda

Špatná reprodukce v chovu může být přímým důsledkem acidózy zadního střeva6. Může také souviset se zvýšeným výskytem infekcí reprodukčních cest, špatným přechodem na laktaci34,35,37,38 nebo s jinými faktory managementu.

Chcete-li získat základní informace a praktické rady o zlepšení reprodukce svého stáda, stáhněte si naši technickou brožuru „Řízení reprodukce na farmě“ a náš protokol o plodnosti dojnic.

Nebo navštivte naše centrum pro stahování a získejte další informace:

Přejít do centra stahování

Jednou se zaregistrujte a stáhněte si vše, co potřebujete

This is not correct
This field is required
This is not correct
This is not correct.
This is not correct

Děkujeme za Váš zájem o HealthyLife

Právě jsme Vám poslali e-mail. Postupujte podle pokynů v tomto e-mailu a dokončete stahování. Upozorňujeme, že v některých případech mohou spamové filtry blokovat automatické e-maily. Pokud e-mail v doručené poště nenajdete, zkontrolujte složku s nevyžádanou poštou.

Hezký den!

Další informace o zdraví a plodnosti...