CZ

Close
Chiudere / Cerrar / Zavřít / Zatvoriť

Choose your language:
Scegliere la lingua:
Elija su idioma:
Vyberte si prosím svůj jazyk:
Vyberte si svoj jazyk:
Angličtina ESPAÑA ITALIA Portugalština SLOVAKIA

Zvýšení ziskovosti udržitelného chovu dojnic

Plné využití potenciálu mléčné užitkovosti za pomoci HealthyLife

Aby bylo možné udržitelným způsobem nakrmit trvale rostoucí světovou populaci, je nutné využít plný produkční potenciál každého zvířete na farmě. A aby se snížila ekologická stopa, je třeba vyrábět více mléka za použití méně zdrojů.

Pro dojnice to znamená zvýšení celoživotní průměrné denní produkce mléka, od narození až do porážky, jinak známé jako jejich celoživotní denní produkce (CDP1,2)

Celoživotní denní produkci lze zvýšit optimálním zvládnutím tranzitního období. Množství vědeckých článků a informací o řízení tohoto období u dojnic je však naprosto ohromující.

HealthyLife usnadňuje práci tím, že převádí nejnovější vědecké poznatky o řízení tranzitního období u dojnic do jednoduchých a praktických protokolů.

Selko® | sdílení nejnovějších vědeckých poznatků

"Složení krmiva pro skot je slibným způsobem, jak snížit emise metanu"

Podívejte se na záznam webináře Dr. E. Kebreaba: "Účinné strategie pro snížení uhlíkové stopy mléčného skotu ".

Podívejte se na videa

Program HealthyLife zvýší celoživotní denní produkci

Přechod na laktaci má obrovský dopad na imunitní systém, trávicí systém a metabolismus dojnice. To vyžaduje 3 důležité adaptace:

  • Adaptaci imunity3,4,5,6
  • Adaptaci metabolismu7,8,9,10,11
  • Adaptaci trávení12,13,14

Tyto 3 adaptace nejsou nezávislé, navzájem se ovlivňují. Program HealthyLife nabízí k těmto 3 adaptacím holistický přístup a zabývá se některými výzvami, se kterými se musí dojnice během přechodu na laktaci vypořádat. Program HealthyLife pomůže:

Snížení věku při prvním otelení

Snížení věku při prvním otelení, zatímco stále dosáhnete cílů chovu, pomůže zlepšit CDP. Studie provedené institutem ILVO v Belgii18 ukázaly, že snížení věku při prvním otelení z 26 na 24 měsíců snižuje emise metanu u dojnic o 3,1%. Bylo také prokázáno, že jalovice, které se otelí ve věku 22 až 24 měsíců, mají na první a druhé laktaci optimální plodnost a maximální dojivost19.

Zvýšení mléčné užitkovosti

Aby dojnice dosáhla optimální produkce mléka na laktaci, musí se vypořádat s přechodem na laktaci . Odolná dojnice je definována jako dojnice, která úspěšně zvládne tranzitní období a zvyšuje tak šance na vyjádření veškerého svého genetického potenciálu k produkci mléka. Studie provedené institutem ILVO v Belgii18 ukázaly, že zvýšení denní produkce o 3 kg sníží emise metanu až o 8,4%.

Management mezidobí

Tradičním cílem je mezidobí 365 dní. Tím je zajištěno, že krávy budou zasušeny a připraveny na další laktaci v době, kdy začne klesat jejich dojivost. Ve vysoce produktivních stádech mohou být krávy po otelení v silné negativní energetické bilanci, což ztěžuje jejich zabřeznutí. Zejména pokud je perzistence produkce mléka vysoká, může mít zaměření se na krátký interval mezi teleními negativní dopad na ekonomiku chovu a dobré životní podmínky zvířat20, takže by se chov mohl zaměřit naopak na delší interval až 415 dní.

Zvýšení počtu laktací na dojnici

Funkční dlouhověkost je definována jako schopnost dojnice vyhnout se brakaci z jiných důvodů, než je špatná produkce mléka15,16,17. Studie provedené institutem ILVO v Belgii18 ukázaly, že snížení brakace o 5% a zvýšení produkce mléka o 3 kg denně sníží emise metanu o 11,7%. Dobrý management tranzitního období je klíčem ke snížení počtu nucených brakací během pozdější laktace.

Spočítejte si zisk!

Podívejte se, jak udržitelný chov dojeného skotu povede k vyšší ziskovosti Vaší farmy

Na rozdíl od obecného přesvědčení je velmi dobře možné provozovat farmu udržitelným způsobem a současně vytvářet zdravý příjem.

Vypočítejte si svůj zisk ovlivněním 4 klíčových parametrů HealthyLife, které pomáhají zlepšit celoživotní denní užitkovost na Vaší farmě.

Jak farmář Peer Claassen dosáhl celoživotní produkce mléka 50 000 kg na dojnici

Pro Peer Claassena znamená udržitelnost chovu prodloužení životnosti jeho dojnic. Zajištěním dostatečného prostoru u krmiště, míst k odpočinku a místa pro telení, mají dojnice hladký přechod na laktaci, míra obměny stáda je nízká a jeho krávy dosahují 5 laktací.

Please click to accept the cookies for Youtube or you can watch the video on the Youtube channel.

Vyšší udržitelnost chovu podle farmáře Mathijse Meijera

Podle Mathijse lze udržitelnost chovu dojnic zlepšit zvýšením celoživotní denní produkce. Ziskovost chovu začíná přicházet od třetí laktace. Životnost jeho stáda byla zvýšena vytvořením skupin krav podle jejich potřeb, což mělo za následek výrazné snížení míry nucené brakace. Mathijs se chce ujistit, že je to on, kdo rozhoduje, kdy by měla kráva opustit stádo.

Please click to accept the cookies for Youtube or you can watch the video on the Youtube channel.

Veterinární pohled na zvyšování celoživotní denní produkce dojnic

Celoživotní denní produkci lze zvýšit zlepšením zdravotního stavu dojnic. To vyžaduje zdravotní plán šitý každé farmě na míru, který kravám umožní dosáhnout jejich potenciálu genetické produkce.

Please click to accept the cookies for Youtube or you can watch the video on the Youtube channel.

Selko se zaměřuje na prodloužení délky života dojnic

Pro dosažení celoživotní denní produkce alespoň 20 kg mléka denně, je třeba dosáhnout následujících cílů19,21,22,23,24,25.

Nejnovější aktualizace...

Sdílíme naše vědecké poznatky, abychom pro vás dosáhli těch nejlepších výsledků.

Ujistěte se, že jste ve spojení!

Ve společnosti Selko jsme odhodláni uvést naše vědecké poznatky do praxe, abychom dosáhli udržitelného chovu dojnic pro zemědělce, kteří chtějí změnit procesy produkce mléka a splnit 3 kritické požadavky: snížení ekologické stopy, zajištění dobrých životních podmínek zvířat (welfare) a vytvoření optimálního finančního výkonu.

Přihlaste se k odběru našich čtvrtletních aktualizací a budeme vás informovat o výsledcích pokusů, nejnovějších vědeckých poznatcích a nových legislativních požadavcích na životní prostředí a udržitelnost, nutných pro výrobu mléka

This information is required
This information is required
This information is required

Děkujeme za připojení, jste téměř připraveni...

Skvělé, že jste na palubě. Právě jsme Vám zaslali e-mail s odkazem na potvrzení Vašeho odběru. Jakmile prostřednictvím tohoto e-mailu potvrdíte odběr, bude Vaše registrace dokončena.

*Z našich marketingových seznamů se můžete kdykoli odhlásit pomocí odkazu pro odhlášení v dolní části našich e -mailů. Chcete-li získat informace o našich zásadách ochrany osobních údajů a obecných podmínkách a dohodách, můžete kliknout na příslušné odkazy v zápatí našeho webu.

Stáhněte si další výzkum a dokumentaci

Máte přístup k veškeré naší dokumentaci o protokolech HealthyLife, udržitelném chovu dojnic a nejnovějších poznatcích výzkumu o managementu tranzitního období dojnic.

Jak zvýšit dlouhověkost dojnic

Brožura „Program HealthyLife pro prodloužení životnosti dojnic“ představuje program HealthyLife včetně některých vědeckých informací, které tvoří základ programu. Uvádí také přehled podpory dostupné pro implementaci programu HealthyLife.

Stáhněte si naši brožuru a dozvíte se více o programu HealthyLife pro dojnice

Nebo navštivte naše centrum pro stahování a získejte další informace:

Přejít do centra stahování

Zaregistrujte se jednou a stáhněte si vše, co potřebujete

This is not correct
This field is required
This is not correct
This is not correct.
This is not correct

Děkujeme za Váš zájem o HealthyLife

Právě jsme Vám poslali e-mail. Postupujte podle pokynů v tomto e-mailu a dokončete stahování. Upozorňujeme, že v některých případech mohou spamové filtry blokovat automatické e-maily. Pokud e-mail v doručené poště nenajdete, zkontrolujte složku s nevyžádanou poštou.

Hezký den!