NUMBER OF LACTATIONS PER COW
no

CZ

Close
Chiudere / Cerrar / Zavřít / Zatvoriť

Choose your language:
Scegliere la lingua:
Elija su idioma:
Vyberte si prosím svůj jazyk:
Vyberte si svoj jazyk:
Angličtina ESPAÑA ITALIA Portugalština SLOVAKIA

Snížení počtu nucených brakací dojnic zvýšuje počet laktací

Špatné řízení tranzitního období vede k časnému poražení dojnic

Funkční dlouhověkost dojnic souvisí se schopností krávy vyhnout se vyřazení z jiných důvodů, než je špatná produkce mléka15,16,17.. Předčasná porážka často souvisí s metabolickými chorobami. Negativní ekonomický dopad předčasného utracení může činit 800 až 1 000 EUR na případ32,33.. Dobrý management krav v tranzitním období je klíčem k tomu, aby se zabránilo nedobrovolnému vyřazení na začátku laktace.

Cílem by mělo být dosáhnout alespoň 5 laktací na krávu. K dosažení tohoto cíle by míra nedobrovolné porážky u jalovic by měla být nižší než 15% 19,21., zatímco míra nedobrovolné porážky stáda by měla být nižší než 5% 21..

Studie provedené ILVO v Belgii18 ukázaly, že pokud se sníží míra vyřazení dojnic o 5% a průměrná produkce mléka za den vzroste o 3 kg, emise metanu na kg vyrobeného mléka se sníží o 11,7%.

Program HealthyLife může zabránit metabolickému stresu a snížit metabolická onemocnění u dojnic, což vede k optimálnímu počtu laktací na krávu.

Spočítejte si zisk!

Podívejte se, jak udržitelný chov dojeného skotu povede k vyšší ziskovosti Vaší farmy

Na rozdíl od obecného přesvědčení je velmi dobře možné provozovat farmu udržitelným způsobem a současně vytvářet zdravý příjem.

Vypočítejte si svůj zisk ovlivněním 4 klíčových parametrů HealthyLife, které pomáhají zlepšit celoživotní denní užitkovost na Vaší farmě.

Please click to accept the cookies for Youtube or you can watch the video on the Youtube channel.

Role veterináře: převést všechny vědecké informace o chovu dojnic do praktických rad

Podle farmáře Matthijse Meijera je úkolem jeho veterináře převést všechny vědecké informace o chovu dojnic do praktických rad o chovu telat, ustájení, výživě a správě krmiv. Na základě jeho doporučení může Mathijs vytvořit pro své dojnice ideální podmínky pro dosažení optimálního výkonu.

Zvyšte odolnost krav již výživou telat pomocí programu LifeStart

Program LifeStart spojuje nejnovější vědy o chovu telat a převádí je do praktických rad. S odchovným programem LifeStart lze věk při prvním otelení snížit na 22 měsíců. Kromě snížení stáří při prvním otelení program LifeStart také zlepší produkci mléka během první a druhé laktace a sníží míru nedobrovolného vyřazení19.

Please click to accept the cookies for Youtube or you can watch the video on the Youtube channel.

6 tipů na management pro chovatele dojnic ke zvýšení dlouhověkosti dojnic

Průměrný počet laktací v nizozemských stádech dojnic je 3,5, ale nejlepší farmáři v zemi mají již 5 nebo v některých případech dokonce 6 laktací.

Joep Driessen z výcvikové skupiny CowSignals poskytuje rady o managementu, jak snížit míru nedobrovolných porážek a prodloužit dlouhověkost dojnic.

Jak zlepšit management tranzitního období dojnic

Máte přístup ke všem našim dokumentům o protokolech Selko, udržitelném chovu dojnic a nejnovějších poznatcích z výzkumu o řízení přechodu dojnic.

Download brochure - For the best start in life

Přechod na laktaci lze optimalizovat zlepšením zdraví střev6 a správným zvládnutím 3 základních fyziologických adaptací dojnice v období kolem telení. Pochopení vztahu mezi těmito 3 adaptacemi a převedení do praktických rad je základem úspěšného přechodu na laktaci.

Chcete-li získat základní informace, stáhněte si naši Odbornou brožuru „Řízení přechodu na laktaci“ a dozvíte se více o optimalizaci řízení tranzitního období dojnic.

Nebo navštivte naše centrum pro stahování a získejte další informace:

Přejít do centra stahování

Jednou se zaregistrujte a stáhněte si vše, co potřebujete

This is not correct
This field is required
This is not correct
This is not correct.
This is not correct

Děkujeme za Váš zájem o HealthyLife

Právě jsme Vám poslali e-mail. Postupujte podle pokynů v tomto e-mailu a dokončete stahování. Upozorňujeme, že v některých případech mohou spamové filtry blokovat automatické e-maily. Pokud e-mail v doručené poště nenajdete, zkontrolujte složku s nevyžádanou poštou.

Hezký den!

Zjistěte více o tom, jak zlepšit celoživotní denní výnos...