Selko | TMR

CZ

Close
Chiudere / Cerrar / Zavřít / Zatvoriť

Choose your language:
Scegliere la lingua:
Elija su idioma:
Vyberte si prosím svůj jazyk:
Vyberte si svoj jazyk:
Angličtina ESPAÑA ITALIA Portugalština SLOVAKIA

Zachovejte hodnotu mléčné krmné dávky díky Selko-TMR

Obrázek 1: Vliv fermentace na obsah cukru a procento sušiny v neošetřené TMR. Hladina cukru byla snížena o 50 % během 24 hodin.

Vliv zvýšených teplot na kvalitu mléčných krmiv

Čerstvá krmná dávka pro dojnice obsahuje kvasinky, plísně a bakterie, které mohou snížit kvalitu mléčné krmné dávky. Růst těchto mikroorganismů vede k zahřívání a fermentaci, což snižuje chutnost i krmnou hodnotu krmné dávky. Zejména snadno zkvasitelné bílkoviny, sacharidy a škrob jsou fermentovány na vodu a CO2 (viz obrázek 1), čímž se snižuje sušina, a tedy i výživná hodnota mléčné krmné dávky.

Růst mikroorganismů a fermentace v TMR dojnic začíná, jakmile jsou složky vystaveny působení vzdušného kyslíku, a vede ke zvýšení teploty TMR. Za teplého letního dne není neobvyklé zvýšení teploty o více než 20 °C. Jakmile se teplota prostředí začne zvyšovat, je užitkovost stáda dojnic pod tlakem ze dvou důvodů. Zaprvé, dojnice mohou potenciálně trpět tepelným stresem, který má za následek snížení příjmu sušiny. Za druhé, snížení chutnosti a krmné hodnoty v důsledku zahřívání TMR povede k dalšímu snížení příjmu sušiny dojnic.

Selko® | sdílení nejnovějších vědeckých poznatků

"Složení krmiva pro skot je slibným způsobem, jak snížit emise metanu"

Podívejte se na záznam webináře Dr. E. Kebreaba: "Účinné strategie pro snížení uhlíkové stopy mléčného skotu ".

Podívejte se na videa

Jak můžeme snížit negativní vliv kvasinek, plísní a bakterií na mléčné TMR?

Kvalita výchozích surovin má velký vliv na obsah kvasinek, plísní a bakterií. Je třeba co nejvíce zabránit kontaminaci při sklizni a siláž by měla být řádně uzavřena, aby se omezilo působení kyslíku. Růst mikroorganismů lze dále omezit používáním silážních konzervačních přípravků.

Kontaminaci suroviny mikroorganismy nelze nikdy zcela zabránit. Po otevření siláže dojde k vystavení kyslíku a vlhkosti, což vede k množení mikroorganismů. Zejména pokud se používají složky s vysokým obsahem vlhkosti nebo pokud se do TMR přidává voda, může se zahřívání stát vážným problémem. Zde přichází na řadu Selko®-TMR pro dojnice.

Selko-TMR, dávkování a podávání

Ošetření TMR

Standardní množství Selko-TMR přidávané do krmiva pro dojnice je 1,5 litru Selko-TMR na 1000 kg TMR.

. . .
Selko TMR liquid Selko TMR Dry
Standardní množství 1,5 litru na 1000 kg TMR1,5 kg na 1000 kg TMR
Pokud je riziko fermentace a zahřívání vysoké2,0 litru na 1000 kg TMR2,0 kg na 1000 kg TMR

Indikátory vyššího rizika fermentace a zahřívání
  • Pokud je v TMR dojnic zařazena travní siláž s více než 45 % sušiny nebo kukuřičná siláž s více než 38 % sušiny
  • .
  • Jestliže je řezná hrana siláže nepravidelná
  • .
  • Pokud je do TMR pro dojnice přidávána voda
  • Jestliže je teplota prostředí vyšší než 21 °C
  • frekvence krmení je jednou za 2 dny
  • .
  • připravuje se premix složek

Ošetření řezanky siláže

Pokud je siláž citlivá na fermentaci a zahřívání na řezné hraně, lze povrch ošetřit přípravkem Selko-TMR, aby se zpomalila fermentace. Postříkejte 0,25 litru přípravku Selko-TMR na metr čtvereční řezné plochy.

Ošetření vrchní vrstvy siláže

Pokud je problémem plesnivění vrchní vrstvy siláže, lze použít Selko-TMR v dávce 0,5 litru Selko-TMR na metr čtvereční.

Obrázek 2: Vliv přípravku Selko TMR Dry na růst kvasinek v TMR po 12 a 24 hodinách

Obrázek 3: Teplotní stabilita TMR ošetřené přípravkem Selko TMR Dry ve srovnání s neošetřenou TMR.

Obrázek 4: Zvýšení teploty TMR ošetřené přípravkem Selko-TMR ve srovnání s TMR ošetřenou sorbanem draselným a neošetřenou TMR.

Selko-TMR pro dojnice

Selko-TMR je směs organických kyselin, která omezuje růst kvasinek, plísní a bakterií, jako jsou bakterie rodu Enterobacteriaceae, např. salmonela. Studie ukázaly, že počet kvasinek v TMR ošetřené přípravkem Selko TMR Dry byl přibližně o 91 % nižší po 12 hodinách a přibližně o 83 % nižší po 24 hodinách od výroby TMR ve srovnání s neošetřenou kontrolou (obrázek 2).

Ve stejné studii bylo zjištěno, že v důsledku snížení růstu kvasinek se u TMR ošetřených přípravkem Selko-TMR Dry zpožďuje zvýšení teploty TMR nejméně o 12 hodin (obrázek 3).

Srovnatelný účinek mají i Selko TMR liquid, které u TMR ošetřených Selko-TMR liquid zpozdily zvýšení teploty nejméně o 6 hodin (obrázek 4).

Obrázek 5. Vliv přídavku 2 kg/mt Selko TMR do krmné dávky dojnic na průměrnou dojivost (kg/krávu/den). (*p=0.07)

Udržení relativně vyšší mléčné užitkovosti po delší dobu.

Vaření TMR snižuje nutriční hodnotu a ovlivňuje chutnost, což vede k dalšímu snížení příjmu krmiva a ovlivňuje užitkovost zvířat. Studie s tekutou TMR Selko ve výzkumném centru pro mlékárenství Trouw Nutrition (Kempenshof, Nizozemsko) ukázala, že udržování TMR v čerstvém stavu pomáhá udržet relativně vyšší dojivost v pozdější fázi laktace a méně strmý pokles produkce mléka v pozdější fázi laktace. Na začátku studie byl mezi ošetřovanými skupinami nevýznamný rozdíl v produkci mléka 0,3 kg/den (p=0,52). Tento rozdíl se ke konci studie zvýšil, přičemž krávy krmené TMR se Selko-TMR produkovaly o 1,7 kg/den více mléka ve srovnání s kontrolní skupinou (p=0,07; obrázek 5).

Stáhněte si další výzkum a dokumentaci

Máte přístup k veškeré naší dokumentaci, například k vědeckým výzkumným dokumentům společnosti Selko, technickým bulletinům společnosti Selko o řízení přechodu a technickým listům výrobků nebo plánům krmení.

Preserve the value of your feed

Selko-TMR je směs organických kyselin omezující růst kvasinek, plísní, enterobakterií a salmonel v silážích dojnic. Snížení růstu mikroorganismů zpožďuje zvýšení teploty TMR po dobu nejméně 6 hodin, Siláže ošetřené přípravkem Selko-TMR si zachovávají svou krmnou hodnotu a chutnost, což vede k vyššímu příjmu sušiny.

Stáhněte si brožuru o produktu a zjistěte, jak Selko-TMR pomáhá zachovat hodnotu vašeho krmiva.

Jednou se zaregistrujte a stáhněte si vše, co potřebujete

This is not correct
This field is required
This is not correct
This is not correct.
This is not correct

Děkujeme za Váš zájem o HealthyLife

Právě jsme Vám poslali e-mail. Postupujte podle pokynů v tomto e-mailu a dokončete stahování. Upozorňujeme, že v některých případech mohou spamové filtry blokovat automatické e-maily. Pokud e-mail v doručené poště nenajdete, zkontrolujte složku s nevyžádanou poštou.

Hezký den!