Selko | MaxCare

CZ

Close
Chiudere / Cerrar / Zavřít / Zatvoriť

Choose your language:
Scegliere la lingua:
Elija su idioma:
Vyberte si prosím svůj jazyk:
Vyberte si svoj jazyk:
Angličtina ESPAÑA ITALIA Portugalština SLOVAKIA

MaxCare - nový koncept minerální a vitaminové výživy budoucnosti

MaxCare - „trochu jiná minerálka“

MaxCare, naše značka vitaminominerálních doplňků, poskytuje chovatelům skotu portfolio snadno použitelných produktů, které svým složením splňují požadavky udržitelného chovu dojnic. Hladiny a forma živin, nejen makroprvků, ale zejména mikroprvků a vitaminů, jsou nově nastaveny k optimalizaci požadavků zvířat, a zároveň zbytečně nezatěžují životní prostředí.

Zásady mikrominerální výživy

Každý stopový prvek by měl být dopraven na místo svého vstřebání bez toho, aniž by cestou trávicím traktem omezoval využitelnost jiných živin (tvorba nevstřebatelných sloučenin) nebo svým působením negativně ovlivňoval aktivitu bachorové mikroflóry. Proto forma, ve které byl do krmné dávky zařazen, musí projít do tenkého střeva v nezměněné podobě a teprve zde dochází k jejímu uvolnění z chemické vazby.

Formy mikroprvků používané v krmivářském průmyslu:

  • Oxidy – vysoká variabilita v kvalitě i stabilitě, nízká rozpustnost
  • Sírany – poměrně nízký obsah mikroprvku, vysoká rozpustnost (nízká stabilita)
  • Organické formy – velmi nízký obsah mikroprvku, vysoká stabilita
  • Hydroxy formy (IntelliBond)– vysoký obsah mikroprvku, vysoká stabilita

Síranové stopové prvky mají slabé iontové vazby, které jsou ve vodním prostředí významně rozpustnější (bachorová tekutina) než mikroprvky v hydroxy formě (IntelliBond)

Slabé iontové vazby mezi kovem a molekulou síranu se ve vlhkém prostředí rychle rozpadají a kovový iont se uvolňuje. Tento vysoce reaktivní iont kovu je poté ve formě, ve které může nejen negativně reagovat s antagonisty v krmení a vytvářet s ostatními esenciálními živinami pro zvíře nestravitelné sloučeniny, které jsou bez užitku vyloučeny, ale zároveň může negativně ovlivňovat činnost prospěšných mikroorganismů přítomných v bachoru.

Mikroflóra hraje v bachoru zásadní roli při trávení vlákniny a produkci důležitých těkavých mastných kyselin, které dojnice využívá pro optimalizaci produkce a celkového zdravotního stavu. Zároveň tím, jak se tyto mikroorganismy množí a jsou transportovány do zadních částí zažívacího traktu, se stávají pro dojnici vysoce kvalitním zdrojem proteinu. Takto vytvořený zdroj poskytuje i více než polovinu celkové potřeby získaného proteinu. Z toho vyplývá, že zdroj stopového prvku, který narušuje mikrobiální aktivitu v bachoru, kde dochází k 90 % trávení, může ovlivňovat produktivitu a zdraví zvířete. Z praxe víme, že síranové mikroprvky se po mnoho desetiletí pro svou účinnost při ničení mikrobů používají při ošetření paznehtů (koupele). Bohužel stejné vlastnosti, díky nimž jsou síranové stopové prvky účinné při hygieně paznehtů, tj. antimikrobiální vlastnosti kovových iontů, mohou potenciálně poškodit populace mikrobů v bachoru.

MaxCare obsahuje mikroprvky v hydroxy formě – IntelliBond

Hydroxy stopové prvky jsou uloženy v krystalické struktuře a vázány silnými kovalentními vazbami. Díky tomu jsou výrazně méně rozpustné a méně náchylné k disociaci v bachoru, což znemožňuje uvolňování volných kovových iontů do bachorového prostředí. Netvoří tak s ostatními živinami nevyužitelné sloučeniny a neovlivňují negativně bachorovou mikroflóru, trávení vlákniny a funkčnost bachoru. Přispívají tak ke zlepšení trávení NDF a mohou pozitivně ovlivnit mnoho procesů, včetně zvýšení užitkovosti a stabilizace mléčných složek. Pomalá disociace IntelliBond mikroprvků probíhá ve slezu, takže minerál je dostupný pro absorpci transportními mechanismy ve střevě. Jakmile jsou minerály absorbovány, jsou pro zvíře snadno dostupné při podpoře mnoha základních funkcí.

IntelliBond, stopové prvky v hydroxy formě, jsou navrženy pro optimální absorpci a biologickou dostupnost. Jsou velmi málo rozpustné v bachoru. Vysoká hladina stopového kovu a jeho využitelnost pro organismus zvířete činí z IntelliBondů ve výživě moderních vysokoprodukčních dojnic optimální zdroj dotace daného mikroprvku.

Antioxidanty v MaxCare

MaxCare dále standardně obsahuje AOmix, vysoce účinné přírodní antioxidanty na bázi polyfenolů. Polyfenoly mají podobnou molekulární strukturu jako vitamin E, ale díky většímu počtu hydroxy skupin dosahují vyšší antioxidativní kapacity. Ochrání tak organismus zvířete před negativním působením volných radikálů, které vznikají jako vedlejší produkt při energetickém metabolismu. Pokud tyto volné radikály nejsou účinně ne¬utralizovány, způsobují v organismu negativní změny. Vlivem jejich působení dochází například k poškození DNA, proteinů, atd.