MILK QUALITY
no

CZ

Close
Chiudere / Cerrar / Zavřít / Zatvoriť

Choose your language:
Scegliere la lingua:
Elija su idioma:
Vyberte si prosím svůj jazyk:
Vyberte si svoj jazyk:
Angličtina ESPAÑA ITALIA Portugalština SLOVAKIA

Riziko aflatoxinů u dojnic

Pochopení ohrožení kvality mléka a zdraví dojnic

Aflatoxiny, zejména aflatoxin B1, představují významnou hrozbu pro zdraví mléčného skotu a bezpečnost mléka. Jako toxické metabolity produkované Aspergillus flavus a příbuznými druhy mají tyto sloučeniny dalekosáhlé důsledky pro zdraví zvířat a produkci mléka. Požití krmiv kontaminovaných aflatoxiny vede u skotu k aflatoxikóze, což je stav, který nejen zhoršuje zdraví zvířat, ale má také vliv na bezpečnost mléčných výrobků.

Aflatoxin exposure in TMR of dairy cows

Figure 1. Mycotoxin contamination distribution of Grass Silage, Maize Silage and Ruminant feed samples collected from 25 different countries. Number of samples: 10.496; Date: 1/1/2022 – 21/12/2023. Source: Selko, 2023

Figure 2. Aflatoxin (AF) exposure in total mixed ration (TMR) of dairy cows and aflatoxin M1 occurrence in raw milk (mean±SD). (a-d) Means of aflatoxin M1 in raw milk or aflatoxin in TMR (A-D ) with different letters are statistically different (P<0.01). Source: Hernandez-Valdivia et al. 2020)

Toxikologie aflatoxinů a jejich vliv na zdraví dojeného skotu

Aflatoxiny mohou kontaminovat celou řadu plodin, zvláště náchylná je kukuřice, arašídy a ořechy. Dojnice jsou vystaveny riziku expozice aflatoxinům, pokud jejich krmivo obsahuje kontaminované složky. Výskyt aflatoxinů v krmných dávkách je ovlivněn různými faktory, včetně podmínek skladování a kvality krmných složek. Aflatoxiny jsou skupinou toxických mykotoxinů, přičemž aflatoxin B1 je nejsilnější. Tyto sloučeniny produkují především Aspergillus flavus a Aspergillus parasiticus v krmivech, zejména za podmínek vysoké vlhkosti a teploty. (Viz obrázek 1)

Vnímavost dojnic na aflatoxiny se liší, ale soustavná konzumace krmiva kontaminovaného aflatoxiny může vést k vážným zdravotním problémům a poškození jater. Patogeneze aflatoxikózy zahrnuje požití krmiva kontaminovaného aflatoxiny, což vede k absorpci a systémové distribuci těchto toxinů. Toxicita aflatoxinu B1 postihuje především játra, způsobuje buněčné poškození a narušuje normální metabolické procesy. Poškození jater v důsledku expozice aflatoxinům může být závažné a vést ke zhoršení zdravotního stavu a produktivity dojnic. To má následně za následek nižší mléčnou užitkovost, což negativně ovlivňuje ekonomickou životaschopnost mléčných provozů. Aflatoxiny mají také imunosupresivní účinky, které snižují schopnost krav vytvářet účinnou imunitní reakci. To zvyšuje náchylnost dojnic k různým onemocněním, včetně mastitidy a dalších infekcí. (Viz obrázek 2)

Country Milk (µg/L) Dairy products (µg/kg)
Argentina 0.05 0.50 (milk products); 0.25 (cheese)
Brazil 0.5 5 (milk powder); 2.5 (cheese)
China 0.05 0.50 (milk products)
Egypt 0 0
EU 0.05
0.025 (food products meant for infants and young children)
Austria
0.01 (pasteurized infant milk)
France
0.03 (for children under 3 years)
Italy
0.25 (soft cheese); 0.45 (hard cheese)
Austria
0.020 (butter; 0.25 (cheese); 0.40 (milk powder)
The Netherlands
0.020 (butter); 0.020 (cheese)
Honduras 0.05 0.250 (cheese)
Iran 0.05 0.50 (milk powder; 0.020 (butter and butter milk); 0.250 (cheese)
Nigeria 1 -
Switzerland 0.05 0.25 (cheese)
Turkey 0.05 0.25 (cheese)
USA 0.05 -
Country Milk (µg/L) Dairy products (µg/kg)
Argentina 0.05 0.50 (milk products); 0.25 (cheese)
Brazil 0.5 5 (milk powder); 2.5 (cheese)
China 0.05 0.50 (milk products)
Egypt 0 0
EU 0.05
0.025 (food products meant for infants and young children)
Austria
0.01 (pasteurized infant milk)
France
0.03 (for children under 3 years)
Italy
0.25 (soft cheese); 0.45 (hard cheese)
Austria
0.020 (butter; 0.25 (cheese); 0.40 (milk powder)
The Netherlands
0.020 (butter); 0.020 (cheese)
Honduras 0.05 0.250 (cheese)
Iran 0.05 0.50 (milk powder; 0.020 (butter and butter milk); 0.250 (cheese)
Nigeria 1 -
Switzerland 0.05 0.25 (cheese)
Turkey 0.05 0.25 (cheese)
USA 0.05 -

Tabulka 1. Limity aflatoxinu M1 v mléce stanovené různými zeměmi a regiony. Zdroj: Vaz et al. 2020.

Effects of aflatoxin on milk quality and safety

Beyond the direct impact on dairy cows, aflatoxin-contaminated feed can result in the presence of aflatoxins in milk. Aflatoxin M1, a metabolite of aflatoxin B1, can be excreted in the milk of cows that consume contaminated feed. This presents a potential health risk to humans, as aflatoxin M1 is a known carcinogen. To safeguard both dairy cow health and milk quality, regulatory bodies worldwide have established limits for aflatoxin levels in feed and food products (Table 1).

Farmers are advised to regularly monitor both feed and milk for aflatoxin contamination. If aflatoxin levels exceed the permissible limits, appropriate measures must be taken to prevent further exposure and contamination.

Spočítejte si zisk!

Podívejte se, jak udržitelný chov dojeného skotu povede k vyšší ziskovosti Vaší farmy

Na rozdíl od obecného přesvědčení je velmi dobře možné provozovat farmu udržitelným způsobem a současně vytvářet zdravý příjem.

Vypočítejte si svůj zisk ovlivněním 4 klíčových parametrů HealthyLife, které pomáhají zlepšit celoživotní denní užitkovost na Vaší farmě.

Strategie zmírnění účinku aflatoxinů ve stravě

Pro kontrolu aflatoxikózy u dojeného skotu byly vyvinuty různé strategie zmírnění jejího výskytu. Zvažte použití mykotoxinového pojiva, jako je Selko TOXO-MX, v krmivu. Přípravek Selko TOXO-MX může pomoci snížit absorpci aflatoxinů v trávicím traktu, a tím minimalizovat jejich negativní účinky na dojnice a kvalitu mléka. Vyvážená výživa navíc může přispět ke zlepšení celkového zdravotního stavu a odolnosti dojnic a snížit jejich náchylnost k aflatoxinům.

Zajistěte, aby krmné složky pocházely od renomovaných dodavatelů, a pravidelně testujte krmivo na kontaminaci aflatoxiny. Zavádějte přísná opatření pro kontrolu kvality v celém dodavatelském řetězci. Společnost Selko používá systém Mycomaster ke kontrole surovin, siláží, krmiv a mléka na přítomnost různých mykotoxinů, včetně aflatoxinů. Na základě zjištěných koncentrací mykotoxinů poskytuje NutriOpt Mycotoxin Adviser zákazníkům specifické interpretace toho, co tyto koncentrace znamenají a jak lze toxicitu zvládnout použitím správné dávky přípravku pro zmírnění mykotoxinů.

Management aflatoxinů u dojnic

Řízení aflatoxinů u dojnic má zásadní význam pro zdraví zvířat a bezpečnost mléčných výrobků. Zásadní význam má integrace účinných strategií zmírňování účinků diety, důsledné monitorování koncentrací aflatoxinů v krmivech a pokročilé znalosti toxikologie a patogeneze aflatoxikózy. Budoucí výzkum by se měl zaměřit na vývoj účinnějších metod detekce a kontroly aflatoxinů v krmivech a také na zkoumání nových výživových přístupů ke zvýšení odolnosti mléčného skotu vůči těmto toxickým sloučeninám. Cíl zůstává jasný: ochrana zdraví mléčného skotu a zajištění bezpečnosti a kvality mléka a mléčných výrobků pro spotřebitele na celém světě.

Stáhněte si další výzkum a dokumentaci

Máte přístup ke všem našim dokumentům o protokolech Selko, udržitelném chovu dojnic a nejnovějších poznatcích z výzkumu o řízení přechodu dojnic.

Problémy s mykotoxiny u mléčného skotu není vždy snadné rozpoznat.

Plísně, které produkují mykotoxiny, jsou někdy viditelné při sklizni plodin, ale samotné mykotoxiny jsou neviditelné. Mykotoxiny se tedy v mléčných krmivech objeví pouze v případě, že se analyzují. I když se však krmivo analyzuje, stále existuje riziko chyby při odběru vzorků a "maskovaných" mykotoxinů. Tyto maskované mykotoxiny jsou konjugáty mykotoxinů, které vznikají při metabolismu rostlin a nelze je zjistit standardními metodami.

Or visit our download center for more information:

Přejít do centra stahování

Jednou se zaregistrujte a stáhněte si vše, co potřebujete

This is not correct
This field is required
This is not correct
This is not correct.
This is not correct

Děkujeme za Váš zájem o HealthyLife

Právě jsme Vám poslali e-mail. Postupujte podle pokynů v tomto e-mailu a dokončete stahování. Upozorňujeme, že v některých případech mohou spamové filtry blokovat automatické e-maily. Pokud e-mail v doručené poště nenajdete, zkontrolujte složku s nevyžádanou poštou.

Hezký den!

Zjistěte více o zvyšování mléčných složek