TRACE MINERAL MANAGEMENT
Yes

CZ

Close
Chiudere / Cerrar / Zavřít / Zatvoriť

Choose your language:
Scegliere la lingua:
Elija su idioma:
Vyberte si prosím svůj jazyk:
Vyberte si svoj jazyk:
Angličtina ESPAÑA ITALIA Portugalština SLOVAKIA

Vliv zdroje stopových minerálních látek na funkci bachoru dojnic

Hlavní poznatky z tohoto článku

  • Sulfátové stopové minerální zdroje byly porovnávány se Selko IntelliBond v testu, který měří zdánlivou produkci mikrobiální biomasy (aMBP) a zdánlivý úbytek organické hmoty (aOMD).
  • Bachorová fermentace byla lepší u stopových minerálních látek Selko IntelliBond ve srovnání se sulfátovými stopovými minerálními zdroji.
  • Bylo prokázáno, že tyto parametry bachorové fermentace korelují s laktační užitkovostí dojnic.

Mléčnou užitkovost lze ovlivnit výběrem správného zdroje doplňků stopových minerálů.

Mléčné krávy potřebují pro dobrý zdravotní stav a produktivitu nejméně 15 různých minerálních látek. Odborníci na výživu se tradičně zaměřují na to, aby se zabránilo nedostatečnému zásobování, aby se předešlo nedostatku. V poslední době se ukazuje, že úroveň doplňování i zdroj použitých stopových minerálních látek mohou mít významný vliv na bachorovou fermentaci s potenciálním dopadem na účinnost krmiva, laktační výkonnost a zdraví a plodnost dojnic.

Bylo zjištěno, že zvýšení stravitelnosti NDF o 1 bod má za následek zvýšení příjmu sušiny o 0,17 kg a mléka korigovaného na 4 % tuku o 0,25 kg[1]. Nedávná metaanalýza, která zahrnovala 12 různých recenzovaných studií, ukázala celkové zlepšení stravitelnosti NDF in vivo o 1,7 % bodů při zkrmování stopových minerálů Selko IntelliBond oproti sulfátům[2].

Údaje hodnotící vliv doplňkových minerálních zdrojů na charakteristiky bachorové fermentace dojnic jsou však omezené. byly testovány účinky přídavku stopových minerálních látek buď sulfátů, nebo Selko IntelliBond na zdánlivý úbytek organické hmoty (aOMD) a zdánlivou produkci mikrobiální biomasy (aMBP)[3,4]. Byla stanovena prediktivní rovnice aMBP a produkce mléka.

Testování různých zdrojů stopových minerálů, materiálů a metod

Selko IntelliBond a sulfátové stopové minerální produkty byly použity v dávce 222 mg/den pro měď, 555 mg/den pro mangan a 1 035 mg/den pro zinek. Vzorky bachorové tekutiny byly přidány do fermentačních nádob obsahujících směs 80 % KSU pufru a 20 % bachorové tekutiny a sáčků obsahujících vzorek mléčné TMR jako substrát pro fermentaci. Tyto nádoby byly následně inkubovány po dobu 48 hodin při 39,5 °C. Pro analýzu dat byl použit program PROC MIXED (SAS institute Inc, Cary, NC). Hodnota p ≤ 0,05 byla považována za významnou. Oba zdroje minerálních látek byly porovnávány s kontrolou bez zahrnutí zdroje stopových minerálních látek.

Obrázek 1: Zjevný úbytek organické hmoty u Selko IntelliBond v porovnání se sulfátovými stopovými minerálními zdroji.

Obrázek 2: Zjevná produkce mikrobiální biomasy Selko IntelliBond Z vs. sulfátové stopové minerální zdroje.

Vliv různých zdrojů stopových minerálů na bachorovou fermentaci, výsledky

Selko IntelliBond vedl k významně vyššímu aOMD a vyššímu aMBP ve srovnání s kontrolou bez obsažených stopových minerálů a vzorkem s obsaženými sírany (viz obrázky 1 a 2).

Spočítejte si zisk!

Podívejte se, jak udržitelný chov dojeného skotu povede k vyšší ziskovosti Vaší farmy

Na rozdíl od obecného přesvědčení je velmi dobře možné provozovat farmu udržitelným způsobem a současně vytvářet zdravý příjem.

Vypočítejte si svůj zisk ovlivněním 4 klíčových parametrů HealthyLife, které pomáhají zlepšit celoživotní denní užitkovost na Vaší farmě.

Vliv různých zdrojů stopových minerálů na bachorovou fermentaci, závěr

Zjevná produkce mikrobiální biomasy (aMBP) a zjevný úbytek organické hmoty (aOMD) byly v porovnání se síranovými stopovými minerály zvýšeny přípravkem Selko IntelliBond, což naznačuje, že tyto dva parametry bachorové fermentace jsou ovlivněny zdrojem stopových minerálů, který je obsažen v krmné dávce dojnic[3,4].

Reference o vlivu stopových minerálních zdrojů na bachorovou fermentaci dojnic

  1. Oba, M. and M.S. Allen (1999). Evaluation of the Importance of the Digestibility of Neutral Detergent Fiber from Forage: Effects on Dry Matter Intake and Milk Yield of Dairy Cows. J. Dairy Sci., 99:589-596.
  2. Ibraheem, M, Kvidera, S. and B. Bradford (2021). Meta-analysis to determine the impact of trace mineral source on nutrient digestibility in dairy and beef animals. J. Dairy Sci. 104:97.
  3. Peterson, C., G. Boerboom, M. McCarthy, J. Heldt, K. Griswold, and J. Johnston. 2023. Effects of zinc and manganese source on 48-hour in vitro fermentation. J. Dairy Sci. 106 (Suppl. 1):455-456.
  4. Boerboom, G.M, Peterson, C.B, McCarthy, M.M, Heldt, J.S, and J. Johnston (2023). Effect of mineral source on 48-h in vitro fermentation. Proceedings of the 74th EAAP Congress, Lyon, page 710.

Zjistěte více o zvyšování mléčných složek