TRACE MINERAL MANAGEMENT
Yes

CZ

Close
Chiudere / Cerrar / Zavřít / Zatvoriť

Choose your language:
Scegliere la lingua:
Elija su idioma:
Vyberte si prosím svůj jazyk:
Vyberte si svoj jazyk:
Angličtina ESPAÑA ITALIA Portugalština SLOVAKIA

Vliv minerálního zdroje zinku na bachorovou fermentaci dojnic

Klíčové poznatky z tohoto článku

  • IntelliBond Z byl porovnáván s jinými zdroji stopových minerálů zinku v modelu in vitro, který testuje zdánlivý úbytek organické hmoty (aOMD) a zdánlivou produkci mikrobiální biomasy (aMBP).
  • Selko IntelliBond Z byl lepší než všechny ostatní testované zdroje zinku.
  • Bylo prokázáno, že tyto parametry funkce bachoru dojnic korelují s laktační užitkovostí.

Zdroj doplňků stopových minerálů může mít významný vliv na užitkovost dojnic

Mléčné krávy potřebují k zajištění zdraví a produktivity nejméně 15 různých minerálních látek. Odborníci na výživu dojnic se tradičně zaměřují na to, aby se zabránilo nedostatečnému zásobování, a tím se předešlo jejich nedostatku. V poslední době se ukazuje, že úroveň doplňování i zdroj stopových minerálních látek používaných v krmné dávce pro dojnice mohou mít významný vliv na bachorovou fermentaci dojnic, a tím i na stravitelnost NDF. Zdroj podávaných stopových minerálních látek může mít negativní dopad na účinnost krmiva, laktační výkonnost a zdraví a plodnost dojnic. Bylo zjištěno, že zvýšení stravitelnosti NDF o 1 bod vede ke zvýšení příjmu sušiny o 0,17 kg a k nárůstu mléka o 0,25 kg mléka korigovaného na 4 % tuku[1]. Metaanalýza ukázala celkové zlepšení stravitelnosti NDF in vivo o 1,7 % bodů při zkrmování stopových minerálů Selko IntelliBond oproti sulfátům[2]. Údaje hodnotící vliv doplňkových minerálních zdrojů na charakteristiky bachorové fermentace dojnic jsou však omezené. Byla provedena zkouška[3,4] s využitím modelu Fermentrics, která testovala vliv různých zdrojů zinkových stopových minerálů na zdánlivý úbytek organické hmoty (aOMD) a zdánlivou produkci mikrobiální biomasy (aMBP). Bylo prokázáno, že tyto parametry funkce bachoru dojnic korelují s laktační užitkovostí[5].

Selko® | sdílení nejnovějších vědeckých poznatků

"Složení krmiva pro skot je slibným způsobem, jak snížit emise metanu"

Podívejte se na záznam webináře Dr. E. Kebreaba: "Účinné strategie pro snížení uhlíkové stopy mléčného skotu ".

Podívejte se na videa

Do fermentačních nádob obsahujících směs KSU pufru (80 %) a bachorové tekutiny (20 %) s 6 mm mletou mléčnou TMR jako fermentačním substrátem byly přidávány různé zdroje stopových minerálních látek zinku, a to v pytlích o rozměrech 5 * 10 cm. Nádoby byly inkubovány po dobu 48 hodin v izolované vodní lázni o teplotě 39,5 °C. Data byla analyzována pomocí programu PROC MIXED (SAS institute Inc, Cary, NC). Hodnota p ≤ 0,05 byla považována za významnou. Do pokusu byly zahrnuty různé zdroje zinku: oxid Zn, síran Zn, Selko IntelliBond Z, produkt V, produkt M a produkt A. Tyto minerální zdroje zinku byly porovnávány s kontrolou bez zahrnutého zdroje stopových prvků.

Obrázek 1: Zjevný úbytek organické hmoty Selko IntelliBond Z oproti jiným zdrojům stopových minerálů zinku pro dojnice.

Obrázek 2: Zjevná produkce mikrobiální biomasy Selko IntelliBond Z ve srovnání s jinými zdroji stopových minerálů zinku pro dojnice.

Výsledky

Selko IntelliBond Z vedl k vyššímu aOMD ve srovnání s kontrolou bez zdroje zinku a se všemi pěti dalšími zdroji zinku (viz obrázek 1).

Selko IntelliBond Z vedl k většímu aMBP ve srovnání s kontrolou, síranem zinečnatým, výrobkem V, výrobkem M a výrobkem A (P<0,05). Ve srovnání s oxidem zinečnatým byl pozorován významný trend ke zlepšení aMBP (P<0,10, viz obrázek 2).

Spočítejte si zisk!

Podívejte se, jak udržitelný chov dojeného skotu povede k vyšší ziskovosti Vaší farmy

Na rozdíl od obecného přesvědčení je velmi dobře možné provozovat farmu udržitelným způsobem a současně vytvářet zdravý příjem.

Vypočítejte si svůj zisk ovlivněním 4 klíčových parametrů HealthyLife, které pomáhají zlepšit celoživotní denní užitkovost na Vaší farmě.

Závěr

Zjevný úbytek organické hmoty (aOMD) a zjevná produkce mikrobiální biomasy (aMBP) se zvýšily při použití přípravku Selko IntelliBond Z v porovnání s kontrolními přípravky, což naznačuje pozitivní vliv suplementace zinkem na bachorovou fermentaci dojnic. Selko IntelliBond Z vedl ke zvýšení aOMD a aMBP ve srovnání se všemi ostatními zdroji zinku, což naznačuje, že různé zdroje zinku mohou mít na tyto dva parametry bachorové fermentace dojnic různý vliv.

Reference o vlivu zdroje zinku na bachorovou fermentaci dojnic

  1. Oba, M. and M.S. Allen (1999). Evaluation of the Importance of the Digestibility of Neutral Detergent Fiber from Forage: Effects on Dry Matter Intake and Milk Yield of Dairy Cows. J. Dairy Sci., 99:589-596.
  2. Ibraheem, M, Kvidera, S. and B. Bradford (2021). Meta-analysis to determine the impact of trace mineral source on nutrient digestibility in dairy and beef animals. J. Dairy Sci. 104:97.
  3. ASAS abstract reference
  4. Boerboom, G.M, Peterson, C.B, McCarthy, M.M, Heldt, J.S, and J. Johnston (2023). Effect of mineral source on 48-h in vitro fermentation. Proceedings of the 74th EAAP Congress, Lyon, page 710.
  5. Ask Maris for reference about Fermentrics model

Zjistěte více o zvyšování mléčných složek