{{ structured-data }}

TRACE MINERAL MANAGEMENT
yes

CZ

Close
Chiudere / Cerrar / Zavřít / Zatvoriť

Choose your language:
Scegliere la lingua:
Elija su idioma:
Vyberte si prosím svůj jazyk:
Vyberte si svoj jazyk:
Angličtina ESPAÑA ITALIA Portugalština SLOVAKIA

Selko | Mléčná Užitkovost

TRACE MINERAL MANAGEMENT

Udržitelnost chovu dojeného skotu zlepšením efektivity krmení dojeného skotu

Klíčové strategie pro zlepšení účinnosti krmiva a produkce mléka u dojnic Dr. José E.P. Santos, profesor na katedře živočišných věd, University of Florida

Hodnocení účinnosti krmiva a jeho dopadů na dojnice

Během nedávného webináře, který se konal 22. dubna, profesor Santos z katedry živočišných věd na Floridské univerzitě diskutoval o tom, jak vypočítat efektivitu krmení dojnic, jak ji lze zlepšit a jak efektivita krmení ovlivňuje užitkovost dojnic.

Význam zlepšení účinnosti krmiva na mléčné farmě

Produkce mléka u dojnic rok od roku stoupá. Účinnost krmiva u dojnic lze ovlivnit:

  • genetickou selekcí
  • Nástroje výživy
  • managementem

V průběhu let se dojnice stávají většími a mají vyšší příjem krmiva.

Obrázek 1: Vztah mezi potřebou energie na údržbu a produkci a mléčnou užitkovostí dojnic.

Rozdělení živin u dojnic

Průměrná produkce mléka u dojnic se rok od roku stále zvyšuje. V důsledku toho se v čase mění i poměr mezi energií potřebnou na údržbu a energií potřebnou na produkci (viz obrázek 1).

Pro zlepšení podílu energie z krmiva zachycené v mléce existují dvě možnosti (viz obrázek 2):

  • Zvýšit produkci mléka v poměru k údržbě
  • Zvýšit přepočet hrubé energie krmiva na čistou energii krmiva
Obrázek 2: rozdělení energie u dojnic.

Hrubou účinnost krmiva u dojnic lze vypočítat jako výtěžnost energeticky korigovaného mléka na kg spotřebované sušiny.

To však nezohledňuje změny tělesné energie (úbytek nebo přírůstek tělesné tkáně). V důsledku toho mají krávy na počátku laktace nadhodnocené hodnoty. Rovněž se spoléhá na ředění výživy.

Zbytkový příjem krmiva (RFI) dojnic lze vypočítat jako odchylku od očekávaného příjmu po započtení energie potřebné pro syntézu mléka, údržbu, přírůstek nebo úbytek tkáně a upravenou pro kohortu. Standardně se očekává, že efektivnější krávy budou mít stejnou produkci a změny tělesných tkání ve srovnání s méně efektivními kravami.

Pouhé zvýšení užitkovosti ECM zlepšuje hrubou účinnost krmiva, ale zlepšení se snižuje s rostoucím příjmem.

Spočítejte si zisk!

Podívejte se, jak udržitelný chov dojeného skotu povede k vyšší ziskovosti Vaší farmy

Na rozdíl od obecného přesvědčení je velmi dobře možné provozovat farmu udržitelným způsobem a současně vytvářet zdravý příjem.

Vypočítejte si svůj zisk ovlivněním 4 klíčových parametrů HealthyLife, které pomáhají zlepšit celoživotní denní užitkovost na Vaší farmě.

Obrázek 3: snížení toku aminokyselin játry u volů bez intratracheální výzvy M. haemolytica nebo s ní.

Příklady faktorů ovlivňujících účinnost krmiv

Zdravotní stav

Systémový zánět snižuje účinnost krmiva. Při pokusu s voly byla jedna skupina zvířat intratracheálně napadena 1 x 109 CFU Mannheimia haemolytica v 0. hodině a porovnána s neošetřenými kontrolami. Tato výzva vedla k silnému snížení přítoku aminokyselin do jater těchto zvířat (viz obrázek 3).

Figure 4: ratio between milk production (ECM/day) and dry matter intake (kg/day) of the best and worse 25% cows in a herd of 851 dairy cows.

Složení stravy

Existuje mnoho příkladů složení krmiv s vlivem na efektivitu krmení. Jasným příkladem je zařazení bachorových tuků do krmné dávky pro dojnice. Zařazení bachorových obtokových tuků v množství do 3 % vedlo ke zvýšení účinnosti krmiva o 0,08 kg ECM na kg DMI.

Zlepšení vnitřní schopnosti zvířat využívat živiny

Pokud se u dojnic zlepší příjem zbytkového krmiva (RFI), sníží se náklady na krmivo na kg vyprodukovaného mléka. RFI mezi 25 % nejlepších a 25 % nejhorších krav ve stádě se výrazně liší (viz obrázek 4). Nejefektivnější krávy měly také lepší plodnost.

Je možné provádět selekci na RFI. V příštích 10 letech očekávejte průměrný pokles 23 kg JUT. Výsledkem selekce na RFI budou efektivní krávy se střední velikostí těla. Selekce na větší zvířata neprospívá mléčné užitkovosti.

Zjistěte více o zvyšování mléčných složek