TRACE MINERAL MANAGEMENT
Yes

CZ

Close
Chiudere / Cerrar / Zavřít / Zatvoriť

Choose your language:
Scegliere la lingua:
Elija su idioma:
Vyberte si prosím svůj jazyk:
Vyberte si svoj jazyk:
Angličtina ESPAÑA ITALIA Portugalština SLOVAKIA

Vliv zdroje stopových minerálů manganu na bachorovou fermentaci dojeného skotu

Hlavní poznatky z tohoto článku

  • V porovnání s jinými stopovými minerály manganu zlepšily Selko IntelliBond M a Selko Optimin Mn úbytek organické hmoty (aOMD) a zdánlivou produkci mikrobiální biomasy (aMBP), dva parametry bachorové fermentace.
  • Bylo prokázáno, že zlepšení bachorové fermentace zvyšuje laktační užitkovost dojnic.

Zkouška Fermetics se Selko IntelliBond M a Selko Optimin Mn

Odborníci na mléčnou výživu se často obávají nedostatečného přísunu stopových minerálů. Stravitelnost NDF může být významně ovlivněna jak úrovní přídavku, tak zdrojem stopových prvků používaných ve výživě dojnic. Zdroj podávaných stopových minerálních látek může mít negativní vliv na bachorovou fermentaci a účinnost krmiva, což může mít vliv na laktační výkonnost, zdraví a plodnost dojnic.
Podle Oba a Allena, pokud se stravitelnost NDF zvýší o 1 bod, může se příjem sušiny zvýšit o 0,17 kg a produkce mléka o 0,25 kg mléka korigovaného na 4 % tuku[1]. Metaanalýza ukázala, že zkrmování hydroxylových stopových prvků místo sulfátů zlepšuje stravitelnost NDF o 1,7 % bodu[2].

O vlivu doplňkových zdrojů minerálních látek na bachorovou fermentaci mléčného skotu jsou k dispozici jen omezené údaje. K testování vlivu různých zdrojů manganu na zdánlivý úbytek organické hmoty (aOMD) a zdánlivou produkci mikrobiální biomasy (aMBP)[3,4] byl použit model Fermentics. Jak aMBP, tak aOMD korelují s produkcí mléka.

Vliv zdroje manganu na bachorovou fermentaci, materiál a metody

Stopové prvky manganu byly přidány do nádob obsahujících směs 80 % pufru a 20 % bachorové tekutiny pro skot a do pytlů obsahujících TMR pro skot. Nádoby byly inkubovány po dobu 48 hodin ve vodní lázni o teplotě 39,5 °C. Data byla analyzována pomocí programu PROC MIXED (SAS institute Inc, Cary, NC). Hodnota p ≤ 0,05 byla považována za významnou. Různé zdroje manganu zařazené do pokusu byly Selko IntelliBond M, Selko Optimin Mn, oxid Zn a síran Zn. stopové minerály manganu byly porovnávány s kontrolou bez zařazeného zdroje stopových minerálů.

Apparent Organic Matter Disappearance of Mn sources

Obrázek 1: Zjevný úbytek organické hmoty Selko IntelliBond M a Selko Optimin Mn oproti jiným stopovým minerálním produktům s manganem pro mléčný skot.

Obrázek 2: Zjevná produkce mikrobiální biomasy Selko IntelliBond M a Selko Optimin Mn vs. jiné stopové minerální produkty s manganem pro mléčný skot.

Vliv zdroje manganu na bachorovou fermentaci, výsledky

Oxid Mn a síran Mn snížily aOMD oproti kontrole (P<0,001), zatímco Selko IntelliBond M a Selko Optimin Mn byly podobné kontrole (viz obrázek 1). Přípravky Selko IntelliBond M a Selko Optimin Mn měly vyšší zdánlivou produkci mikrobiální biomasy (aMBP) než kontrola, síran Mn a oxid Mn (P<0,01, viz obrázek 2).

Spočítejte si zisk!

Podívejte se, jak udržitelný chov dojeného skotu povede k vyšší ziskovosti Vaší farmy

Na rozdíl od obecného přesvědčení je velmi dobře možné provozovat farmu udržitelným způsobem a současně vytvářet zdravý příjem.

Vypočítejte si svůj zisk ovlivněním 4 klíčových parametrů HealthyLife, které pomáhají zlepšit celoživotní denní užitkovost na Vaší farmě.

Závěr

V porovnání s kontrolou bez zdroje manganu byla zjevná produkce mikrobiální biomasy (aMBP) zvýšena pomocí Selko IntelliBond M a Selko Optimin Mn, což naznačuje pozitivní vliv suplementace manganem na bachorovou fermentaci mléčného skotu. V porovnání s kontrolní skupinou však Selko IntelliBond M a Selko Optimin Mn nezvýšily zjevný úbytek organické hmoty (aOMD). V porovnání se síranem Mn a oxidem Mn došlo jak u Selko Optimin Mn, tak u Selko IntelliBond M ke zvýšení aMBP a a OMD, což naznačuje, že zdroj suplementace manganu pro mléčný skot může mít významný vliv na bachorovou fermentaci.

Reference o vlivu zdroje manganu na bachorovou fermentaci dojeného skotu

  1. Oba, M. and M.S. Allen (1999). Evaluation of the Importance of the Digestibility of Neutral Detergent Fiber from Forage: Effects on Dry Matter Intake and Milk Yield of Dairy Cows. J. Dairy Sci., 99:589-596.
  2. Ibraheem, M, Kvidera, S. and B. Bradford (2021). Meta-analysis to determine the impact of trace mineral source on nutrient digestibility in dairy and beef animals. J. Dairy Sci. 104:97.
  3. Peterson, C., G. Boerboom, M. McCarthy, J. Heldt, K. Griswold, and J. Johnston. 2023. Effects of zinc and manganese source on 48-hour in vitro fermentation. J. Dairy Sci. 106 (Suppl. 1):455-456.
  4. Boerboom, G.M, Peterson, C.B, McCarthy, M.M, Heldt, J.S, and J. Johnston (2023). Effect of mineral source on 48-h in vitro fermentation. Proceedings of the 74th EAAP Congress, Lyon, page 710.

Zjistěte více o zvyšování mléčných složek