CZ

Close
Chiudere / Cerrar / Zavřít / Zatvoriť

Choose your language:
Scegliere la lingua:
Elija su idioma:
Vyberte si prosím svůj jazyk:
Vyberte si svoj jazyk:
Angličtina ESPAÑA ITALIA Portugalština SLOVAKIA

Prodlužování dlouhověkosti dojnic

Nejlepších 10% zemědělců v Nizozemsku má více než 5 laktací na krávu

Společnou výzvou pro producenty mléka po celém světě je prodloužit dlouhověkost dojeného skotu.. Průměrný počet laktací na celém světě je přibližně 3 laktace na zvíře (viz obrázek 1). Tento průměr je mezi zeměmi s vysokou produkcí mléka poměrně konstantní ve srovnání se zeměmi s nízkou produkcí mléka. Je však známo, že počet laktací na krávu se v jednotlivých zemích výrazně liší. Průměrný počet laktací v Nizozemsku je například 3,5 laktace na krávu, ale nejlepších 10% nizozemských farmářů má více než 5 laktací na krávu.

Obrázek 1, Průměrná roční produkce mléka na krávu a průměrný počet laktací na krávu ve 26 zemích.

Prevence systémové aktivace imunity má velký význam

Nedávno se ukázalo, že systémová imunitní aktivace a zánět jsou zodpovědné za mnoho problémů s výkonem, zdravím a plodností, které vedou k časnému utracení dojnic po špatném přechodu na laktaci81.

Původem imunitní aktivace jsou často reprodukční cesty, mléčná žláza nebo gastrointestinální trakt. Prevence systémové imunitní aktivace během celého produkčního cyklu bude mít tedy velký dopad na zdraví, výkonnost, plodnost82 (viz obrázek 2) a dlouhověkost stáda dojnic.

Vedle přechodu na laktaci může být zasušení krav důležitým zdrojem systémové imunitní aktivace. Systémová imunitní aktivace při zasušování může mít za následek poškození jater, které má stále negativní dopad na přechod k následující laktaci.83

V důsledku globálního oteplování se tepelný stres stává běžným problémem u dojnic, i když žijí v mírném podnebí66. Výsledkem tepelného stresu je systémová imunitní aktivace, protože indukuje „děravé střevo“69 a zvyšuje riziko vzniku mastitidy80.

Obrázek 2, Rozštěpená embrya, živá embrya (stupně 1 až 3) a vysoce kvalitní embrya (stupně 1 a 2) jako procento získaných embryí vajíček (bez) nebo jako procento získaných embryí (s), podle výskytu nemoci.

Zvýšení dlouhověkosti dojnic za použití programu HealthyLife

Dlouhověkost dojnic má největší dopad na celoživotní denní produkci. Zlepšení počátku laktace bude mít za následek prodloužení dlouhověkosti, ale také zvýšení produkce mléka na příští laktaci.

Please click to accept the cookies for Youtube or you can watch the video on the Youtube channel.

Spočítejte si zisk!

Podívejte se, jak udržitelný chov dojeného skotu povede k vyšší ziskovosti Vaší farmy

Na rozdíl od obecného přesvědčení je velmi dobře možné provozovat farmu udržitelným způsobem a současně vytvářet zdravý příjem.

Vypočítejte si svůj zisk ovlivněním 4 klíčových parametrů HealthyLife, které pomáhají zlepšit celoživotní denní užitkovost na Vaší farmě.

Další informace o zdraví a plodnosti dojnic