TEPELNÝ STRES

CZ

Close
Chiudere / Cerrar / Zavřít / Zatvoriť

Choose your language:
Scegliere la lingua:
Elija su idioma:
Vyberte si prosím svůj jazyk:
Vyberte si svoj jazyk:
Angličtina ESPAÑA ITALIA Portugalština SLOVAKIA

Selko | Zdraví & Reprodukce

TEPELNÝ STRES

Zvyšování povědomí o tepelném stresu u dojnic

Tom Chamberlain, BVSc, PhD, MRCVS, diskutoval o tom, jak můžeme účinky tepelného stresu na dojnice žijící v zemích s mírným podnebím měřit a co lze udělat, aby se zabránilo ztrátě užitkovosti.

V mírném podnebí může docházet k tepelnému stresu již při 20°C

Tepelný stres u dojnic je běžným problémem, dokonce i v mírném podnebí. Kvůli globálnímu oteplování tento problém narůstá104. Produkce mléka 74 a plodnost67,68 u dojnic bude tepelným stresem 75,80. Tepelný stres může být důležitou potenciální příčinou systémové imunitní aktivace69, což může v konečném důsledku vést k nucené brakaci dojnic4.

Obrázek 2, Index THI vypočtený na základě vlhkosti a teploty. Pokud THI překročí 72, mohou krávy zažívat mírný tepelný stres a snížení plodnosti. Nad THI 78 bude snížena produkce mléka . Nad 82 dochází k velmi významným ztrátám užitkovosti v kombinaci se známkami silného tepelného stresu.

Teplotní vlhkostní index (THI)

Běžným způsobem, jak riziko tepelného stresu kvantifikovat, je teplotní vlhkostní index (THI), což je index, který kombinuje teplotu a vlhkost prostředí. Mezní hodnoty jsou často založeny na studiích pracujících s kravami, které jsou na vysoké teploty a vlhkost prostředí aklimatizovány. V těchto částech světa se riziko, že krávy trpí tepelným stresem, začíná objevovat na úrovni THI přibližně 72 107 (viz obrázek 2). Krávy v klimatických pásmech, ve kterých dochází k tepelnému stresu pravidelně, se přizpůsobí, a v důsledku toho budou prahové hodnoty mnohem nižší, známky tepelného stresu mohou vykazovat při při THI 6274,78. THI je založen na teplotě a vlhkosti prostředí. Nezohledňuje úroveň záření. Proto je THI vhodný pro kvantifikaci rizika tepelného stresu u ustájených dojnic, ale u pasoucích se krav, které jsou vystaveny přímému slunečnímu světlu, má svá omezení.

Figure 3: real-time THI and DHLI data, from a farm in the South of England, taken from the website grazemore.co.uk.

Index tepelné zátěže dojnic; Dairy Heat Load Index (DHLI)

Za podpory společnosti Trouw Nutrition realizuje Dr. Tom Chamberlain, veterinář a majitel Chalcombe Consultancy, projekt „Zvyšování povědomí o problémech s tepelným stresem u producentů mléka“. Projekt má řadu důležitých cílů. Prvním z nich je zvýšit povědomí o tom, že tepelný stres může ovlivnit také dobytek v mírných klimatických pásmech, jako je severozápadní Evropa a pobřežní oblasti Latinské Ameriky a Severní Ameriky. Kromě toho je cílem sledovat riziko tepelného stresu pomocí parametru, který je vhodnější pro pastvu skotu, takzvaného indexu tepelné zátěže dojnic (DHLI).

Dr. Chamberlain uvádí: „V pastevních podmínkách je vhodnější pracovat s indexem tepelné zátěže dojnic, který je založen na záznamech vlhkosti a teploty v takzvaném„ černém glóbu“. Tato černá zeměkoule je umístěna tam, kde se dobytek pase, což nám umožňuje přesné měření podmínek, kterým kráva opravdu musí čelit. Nyní máme k dispozici data pro THI a DHLI v reálném čase ze sedmi farem v jihozápadní Anglii (viz obrázek 2). Výsledky jsou k dispozici v reálném čase prostřednictvím naší webové stránky. “

Směrem k metrice k diagnostice tepelného stresu u dojnic

Třetím cílem projektu je poskytnout chovatelům lepší nástroj, který jim s hodnocením tepelného stresu v jejich stádech pomůže. THI i DHLI jsou založeny na životním prostředí a nejsou založeny na zvířatech. Jako takové naznačují, do jaké míry jsou zvířata ohrožena, ale účinek tepelného stresu u zvířat neměří. Projekt vyvine metriku založenou na měření na zvířatech. Dr. Chamberlain pokračuje: „Předchozí výzkumní pracovníci vyvinuli metriky založené na zvířatech, ale ty byly pro komerční použití příliš invazivní nebo drahé. Naším záměrem je vyvinout metriku, kterou lze snadno aplikovat na komerční mléčné farmy.“

Klíčem k zajištění lepšího přechodu na laktaci je podpora integrity zadního střeva. To zabraňuje imunitní aktivaci, snižuje energetické a živinové potřeby zánětu a zlepšuje jejich dostupnost pro produkci mléka a reprodukci.

Klíčová sdělení

  • Tepelný stres u dojnic může nastat již při 20°C nebo teplotním indexu (THI) 62
  • Negativní dopad tepelného stresu na zdraví a produkci mléka je významný
  • Index tepelné zátěže dojnic (DHLI) zohledňuje teplotu u krav a je proto pro dobytek na pastvě vhodnější
  • Varovný systém založený na DHLI, ale také na parametru založeném na přítomnosti tepelného stresu, je ve vývoji

Spočítejte si zisk!

Podívejte se, jak udržitelný chov dojeného skotu povede k vyšší ziskovosti Vaší farmy

Na rozdíl od obecného přesvědčení je velmi dobře možné provozovat farmu udržitelným způsobem a současně vytvářet zdravý příjem.

Vypočítejte si svůj zisk ovlivněním 4 klíčových parametrů HealthyLife, které pomáhají zlepšit celoživotní denní užitkovost na Vaší farmě.

Otázky položené během webináře …

Otázka Odpovědět
Jaká může být kritická teplota tepelného stresu pro tepelně přizpůsobené krávy, které žijí v horkém podnebí, jako je Jižní Afrika? Pokud krávy žijí v horkém podnebí, snáze se teplu přizpůsobí. Kritické teploty tepelného stresu by proto byly asi 26 °C.
Jak moc tepelný stres přispívá ke snížení produkce mléka, pokud jde o kravské mléko? Jak jste viděli na slidech od Dr. Chamberlaina, průměrná produkce prvotelek klesne při THI mezi 62-72 přibl. o 2 l/den, s THI -79 ztratíte 2-4 l/den a více než 79 THI přes 4 l/den.
Existuje rozdíl v toleranci různých plemen / zvířat chovaných v různých podmínkách? A jak se vypořádat s těmito rozdíly s ohledem na doporučení? Skutečně existují rozdíly v plemenech, zejména Zebu a Girolando (kříž Gir x Holstein) se snáze s teplejšími podmínkami vyrovnávají. Tato plemena mají samozřejmě rozdíly v užitkovosti například Holstein, které také hrají roli v tom, do jaké míry snášejí teplo.
Je dobré krávu omývat, aby se snížil tepelný stres? Pokud nedojde ke zvýšení relativní vlhkosti, tak se krávy v důsledku omývání ochlazují. Pokud jsou krávy omývány, měly by být ustájeny venku nebo v dobře větrané stáji.
Velmi vzrušující prezentace. Například v systémech přirozené pastvy, jaké by mohly být ty kritické zásahy, které mohou snížit tepelný stres? V pastevním systému je důležité mít dostatek stinných míst, přičemž přímé sluneční světlo je největším rizikovým faktorem. Zajistěte stín, doporučeno je 4 - 6 m2 stínu na krávu. Maximalizujte čas / příležitosti k příjmu potravy na večer. Management „Siesta“ poskytuje nejlepší pastvu ve večerních hodinách a nabízí dostatek čistých a chladných napajedel v blízkosti pastvin.
Co navrhujete z výživářského hlediska ke snížení tepelného stresu? Při zakládání krmiva vícekrát denně, vždy čerstvou a chladnou hmotou, snáší krávy teplo snáze. Pro zdraví bachoru je jako pufr přínosný hydrogenuhličitan sodný a na podporu stresovaného bachoru probiotika.

Stáhněte si další výzkum a dokumentaci

Máte přístup ke veškeré naší dokumentaci o protokolech HealthyLife, udržitelném chovu dojnic a nejnovějších vědeckých poznatcích o managementu tranzitního období dojnic.

Jak můžeme měřit vliv tepelného stresu u dojnic

Prezentace Dr. Tom Chamberlain MRCVS během webináře CRV/Trouw Nutrition HealthyLife 28. července 2021.
Dr. Chamberlain hovořil o tom, jak můžeme měřit účinky tepelného stresu na krávy žijící v zemích s mírným podnebím a co lze udělat, aby se zabránilo ztrátě užitkovosti.

Nebo navštivte naše centrum pro stahování a získejte další informace:

Přejít do centra stahování

Jednou se zaregistrujte a stáhněte si vše, co potřebujete

This is not correct
This field is required
This is not correct
This is not correct.
This is not correct

Děkujeme za Váš zájem o HealthyLife

Právě jsme Vám poslali e-mail. Postupujte podle pokynů v tomto e-mailu a dokončete stahování. Upozorňujeme, že v některých případech mohou spamové filtry blokovat automatické e-maily. Pokud e-mail v doručené poště nenajdete, zkontrolujte složku s nevyžádanou poštou.

Hezký den!

Další informace o zdraví a plodnosti...