SELKO | Fytera Balance

CZ

Close
Chiudere / Cerrar / Zavřít / Zatvoriť

Choose your language:
Scegliere la lingua:
Elija su idioma:
Vyberte si prosím svůj jazyk:
Vyberte si svoj jazyk:
Angličtina ESPAÑA ITALIA Portugalština SLOVAKIA

Selko | Fytera Balance

Zvýšení ziskovosti udržitelného chovu dojnic

Selko Fytera Balance pro mléčný skot, první svého druhu

Selko Fytera Balance pro dojnice obsahuje směs různých rostlinných extraktů pro skot s účinkem na systémový zánět a bachorovou fermentaci dojnic.

Selko Fytera Balance zlepšuje funkci střevní bariéry a působí na některé receptory spouštějící systémový zánět u dojnic, který se často vyskytuje v období před otelením a bezprostředně po něm120,121. Tato zánětlivá reakce dojnic vyžaduje energii. Toto snížení systémového zánětu dojnic tedy znamená, že zvíře bude mít nyní k dispozici více energie pro produkci mléka dojnic.

Selko Fytera Balance také upravuje bachorovou fermentaci dojnic tak, že se snižují energetické ztráty z emisí metanu. Tím se snižuje uhlíková stopa chovu dojnic díky přímému snížení skleníkových plynů produkovaných v bachoru. Znamená to také, že zvíře má k dispozici více energie pro produkci mléka, aniž by se zvýšil příjem krmiva pro dojnice. To vede k dalšímu zvýšení produkce mléka u dojnic, aniž by se zvýšily emise metanu. Množství ekvivalentů CO2 na kg vyprodukovaného mléka tak bude nižší, což dále sníží uhlíkovou stopu mléčné farmy.

Selko Fytera balance zvyšuje produkci mléka o 1 až 1,5 kg denně a zároveň snižuje produkci skleníkových plynů ze střev o 8-10 %.

Selko Fytera Balance

Administrativa

Zkrmujte 300 mg přípravku Selko Fytera Balance na krávu a den. Selko Fytera Balance může být součástí minerální směsi pro farmy nebo premixu pro dojnice.

Vlastnosti

Selko Fytera Balance je patentovaná receptura Capsicum oleoresinu, hřebíčkového oleje, kyseliny citronové a hydroxidu vápenatého v tukovém nosiči.

Výhody

Selko Fytera Balance zvyšuje produkci mléka a snižuje emise metanu dojnic126,127,128.

Obrázek 1, sérové hladiny haptoglobinu u dojnic krmených Selko Fytera Balance ve srovnání s negativní kontrolou. Krmení Selko Fytera Balance vedlo k významnému snížení (p=0,02) sérových hladin haptoglobinu, což naznačuje snížení systémového zánětu.

Selko Fytera Balance snižuje systémový zánět u dojeného skotu

Ve studii122,123 provedené Pennsylvánskou státní univerzitou byla skupina 20 holštýnských dojnic po dobu 28 dnů krmena přípravkem Selko Fytera Balance a porovnávána s kontrolní skupinou krmenou stejnou dietou bez přípravku Selko Fytera Balance. Krmení přípravkem Selko Fytera Balance vedlo ke snížení hladiny haptoglobinu, což svědčí o snížení systémového zánětu (viz obrázek 1).

Obrázek 2, hladiny ß-hydroxybutyrátu u dojnic krmených Selko Fytera Balance ve srovnání s negativní kontrolou. Krmení Selko Fytera Balance vedlo k významnému poklesu (p=0,02) hladin ß-hydroxybutyrátu, což naznačuje zlepšení energetického metabolismu.

Selko Fytera Balance zlepšuje energetický metabolismus dojeného skotu

Ve stejné studii u dojnic122,123 vedlo zkrmování přípravku Selko Fytera Balance dojnicím ke snížení hladiny β-hydroxybutyrátu v krvi (viz obrázek 2), což naznačuje, že se energetický metabolismus dojnic krmených přípravkem Selko Fytera Balance zlepšil.

Obrázek 3, Produkce mléka v kg za den u dojnic krmených Selko Fytera Balance ve srovnání s negativní kontrolou. Za celé období se při zkrmování Selko Fytera Balance dojnicím zvýšila produkce mléka o 1,3 kg za den.

Selko Fytera Balance lactational performance of dair cows

Selko Fytera Balance obsahuje Capsicum oleoresin. Byla provedena metaanalýza 6 studií, ve kterých byl Capsicum oleoresin podáván dojnicím během prvních 100 dnů laktace124,125,126,127. Tato metaanalýza studií s Capsicum oleoresinem u dojnic ukázala zvýšení produkce mléka o 2 kg denně u dojnic krmených Capsicum oleoresinem ve srovnání s kontrolními dojnicemi.

Studie128 provedená Pennsylvánskou státní univerzitou u 32 dojnic tyto výsledky potvrdila. Polovina zvířat byla ošetřena přípravkem Selko Fytera Balance, druhá polovina sloužila jako neošetřená kontrola. Zkrmování přípravku Selko Fytera Balance vedlo ke zvýšení produkce mléka o 1,3 kg mléka denně (viz obrázek 3).

Obrázek 4, Výsledky dvou pokusů u dojnic, ve kterých byly porovnávány emise metanu vyjádřené jako intenzita emisí metanu mezi dojnicemi krmenými Selko Fytera Balance a negativní kontrolou.

Selko Fytera Balance snižuje uhlíkovou stopu mléčných farem

Dva pokusy122,123,128 provedené Pennsylvánskou státní univerzitou ukazují, že emise střevního metanu byly sníženy o 8-10 % (viz obrázek 4).

Snížení dopadu chovu dojnic na životní prostředí a zároveň zvýšení jeho ziskovosti.

Podávání přípravku Selko Fytera Balance zlepšuje bachorovou fermentaci, snižuje systémový zánět a zlepšuje energetický metabolismus dojnic, což vede ke zvýšení produkce mléka o 1 až 1,5 kg denně124,125,126,127. Zkrmování přípravku Selko Fytera Dairy dojnicím vede také ke snížení produkce metanu ve střevech přibližně o 10 %122,123,128. Zvýšení produkce mléka při současném snížení ekologické stopy dojnic: Selko Fytera Balance pomáhá zemědělcům řešit výzvy budoucnosti.

Stáhněte si další výzkum a dokumentaci

Máte přístup k veškeré naší dokumentaci, například k vědeckým výzkumným dokumentům společnosti Selko, technickým bulletinům společnosti Selko o řízení přechodu a technickým listům výrobků nebo plánům krmení.

Zvýšení ziskovosti udržitelného chovu dojnic

Selko Fytera Balance obsahuje směs různých rostlinných extraktů s účinkem na systémový zánět a bachorovou fermentaci. Selko Fytera Balance zlepšuje funkci střevní bariéry a působí na některé receptory spouštějící systémovou zánětlivou reakci, která se často objevuje u dojnic v období před otelením a bezprostředně po něm. Tato zánětlivá reakce vyžaduje energii, takže zvíře bude mít nyní k dispozici více energie pro produkci mléka. Selko Fytera Balance také upravuje bachorovou fermentaci tak, že se snižují energetické ztráty z emisí metanu a zvíře má k dispozici více energie. To vede k dalšímu zvýšení produkce mléka.

Nebo navštivte naše centrum pro stahování a získejte další informace:

Přejít do centra stahování

Jednou se zaregistrujte a stáhněte si vše, co potřebujete

This is not correct
This field is required
This is not correct
This is not correct.
This is not correct

Děkujeme za Váš zájem o HealthyLife

Právě jsme Vám poslali e-mail. Postupujte podle pokynů v tomto e-mailu a dokončete stahování. Upozorňujeme, že v některých případech mohou spamové filtry blokovat automatické e-maily. Pokud e-mail v doručené poště nenajdete, zkontrolujte složku s nevyžádanou poštou.

Hezký den!