SELKO | Fytera Balance

CZ

Close
Chiudere / Cerrar / Zavřít / Zatvoriť

Choose your language:
Scegliere la lingua:
Elija su idioma:
Vyberte si prosím svůj jazyk:
Vyberte si svoj jazyk:
Angličtina ESPAÑA ITALIA Portugalština SLOVAKIA

Zvýšení ziskovosti udržitelného chovu dojnic

Selko Fytera Balance pro mléčný skot, první svého druhu

Selko Fytera Balance pro dojnice obsahuje směs různých rostlinných extraktů pro skot s účinkem na systémový zánět a bachorovou fermentaci dojnic.

Selko Fytera Balance zlepšuje funkci střevní bariéry a působí na některé receptory spouštějící systémový zánět u dojnic, který se často vyskytuje v období před otelením a bezprostředně po něm120,121. Tato zánětlivá reakce dojnic vyžaduje energii. Toto snížení systémového zánětu dojnic tedy znamená, že zvíře bude mít nyní k dispozici více energie pro produkci mléka dojnic.

Selko Fytera Balance také upravuje bachorovou fermentaci dojnic tak, že se snižují energetické ztráty z emisí metanu. Tím se snižuje uhlíková stopa chovu dojnic díky přímému snížení skleníkových plynů produkovaných v bachoru. Znamená to také, že zvíře má k dispozici více energie pro produkci mléka, aniž by se zvýšil příjem krmiva pro dojnice. To vede k dalšímu zvýšení produkce mléka u dojnic, aniž by se zvýšily emise metanu. Množství ekvivalentů CO2 na kg vyprodukovaného mléka tak bude nižší, což dále sníží uhlíkovou stopu mléčné farmy.

Selko Fytera balance zvyšuje produkci mléka o 1 až 1,5 kg denně a zároveň snižuje produkci skleníkových plynů ze střev o 8-10 %.

Selko® | sdílení nejnovějších vědeckých poznatků

"Složení krmiva pro skot je slibným způsobem, jak snížit emise metanu"

Podívejte se na záznam webináře Dr. E. Kebreaba: "Účinné strategie pro snížení uhlíkové stopy mléčného skotu ".

Podívejte se na videa

Selko Fytera Balance

Administrativa

Zkrmujte 300 mg přípravku Selko Fytera Balance na krávu a den. Selko Fytera Balance může být součástí minerální směsi pro farmy nebo premixu pro dojnice.

Vlastnosti

Selko Fytera Balance je patentovaná receptura Capsicum oleoresinu, hřebíčkového oleje, kyseliny citronové a hydroxidu vápenatého v tukovém nosiči.

Výhody

Selko Fytera Balance zvyšuje produkci mléka a snižuje emise metanu dojnic126,127,128.

Obrázek 1, sérové hladiny haptoglobinu u dojnic krmených Selko Fytera Balance ve srovnání s negativní kontrolou. Krmení Selko Fytera Balance vedlo k významnému snížení (p=0,02) sérových hladin haptoglobinu, což naznačuje snížení systémového zánětu.

Selko Fytera Balance snižuje systémový zánět u dojeného skotu

Ve studii122,123 provedené Pennsylvánskou státní univerzitou byla skupina 20 holštýnských dojnic po dobu 28 dnů krmena přípravkem Selko Fytera Balance a porovnávána s kontrolní skupinou krmenou stejnou dietou bez přípravku Selko Fytera Balance. Krmení přípravkem Selko Fytera Balance vedlo ke snížení hladiny haptoglobinu, což svědčí o snížení systémového zánětu (viz obrázek 1).

Obrázek 2, hladiny ß-hydroxybutyrátu u dojnic krmených Selko Fytera Balance ve srovnání s negativní kontrolou. Krmení Selko Fytera Balance vedlo k významnému poklesu (p=0,02) hladin ß-hydroxybutyrátu, což naznačuje zlepšení energetického metabolismu.

Selko Fytera Balance zlepšuje energetický metabolismus dojeného skotu

Ve stejné studii u dojnic122,123 vedlo zkrmování přípravku Selko Fytera Balance dojnicím ke snížení hladiny β-hydroxybutyrátu v krvi (viz obrázek 2), což naznačuje, že se energetický metabolismus dojnic krmených přípravkem Selko Fytera Balance zlepšil.

Obrázek 3, Produkce mléka v kg za den u dojnic krmených Selko Fytera Balance ve srovnání s negativní kontrolou. Za celé období se při zkrmování Selko Fytera Balance dojnicím zvýšila produkce mléka o 1,3 kg za den.

Selko Fytera Balance lactational performance of dair cows

Selko Fytera Balance obsahuje Capsicum oleoresin. Byla provedena metaanalýza 6 studií, ve kterých byl Capsicum oleoresin podáván dojnicím během prvních 100 dnů laktace124,125,126,127. Tato metaanalýza studií s Capsicum oleoresinem u dojnic ukázala zvýšení produkce mléka o 2 kg denně u dojnic krmených Capsicum oleoresinem ve srovnání s kontrolními dojnicemi.

Studie128 provedená Pennsylvánskou státní univerzitou u 32 dojnic tyto výsledky potvrdila. Polovina zvířat byla ošetřena přípravkem Selko Fytera Balance, druhá polovina sloužila jako neošetřená kontrola. Zkrmování přípravku Selko Fytera Balance vedlo ke zvýšení produkce mléka o 1,3 kg mléka denně (viz obrázek 3).

Obrázek 4, Výsledky dvou pokusů u dojnic, ve kterých byly porovnávány emise metanu vyjádřené jako intenzita emisí metanu mezi dojnicemi krmenými Selko Fytera Balance a negativní kontrolou.

Selko Fytera Balance snižuje uhlíkovou stopu mléčných farem

Dva pokusy122,123,128 provedené Pennsylvánskou státní univerzitou ukazují, že emise střevního metanu byly sníženy o 8-10 % (viz obrázek 4).

Snížení dopadu chovu dojnic na životní prostředí a zároveň zvýšení jeho ziskovosti.

Podávání přípravku Selko Fytera Balance zlepšuje bachorovou fermentaci, snižuje systémový zánět a zlepšuje energetický metabolismus dojnic, což vede ke zvýšení produkce mléka o 1 až 1,5 kg denně124,125,126,127. Zkrmování přípravku Selko Fytera Dairy dojnicím vede také ke snížení produkce metanu ve střevech přibližně o 10 %122,123,128. Zvýšení produkce mléka při současném snížení ekologické stopy dojnic: Selko Fytera Balance pomáhá zemědělcům řešit výzvy budoucnosti.

Stáhněte si další výzkum a dokumentaci

Máte přístup k veškeré naší dokumentaci, například k vědeckým výzkumným dokumentům společnosti Selko, technickým bulletinům společnosti Selko o řízení přechodu a technickým listům výrobků nebo plánům krmení.

Zvýšení ziskovosti udržitelného chovu dojnic

Selko Fytera Balance obsahuje směs různých rostlinných extraktů s účinkem na systémový zánět a bachorovou fermentaci. Selko Fytera Balance zlepšuje funkci střevní bariéry a působí na některé receptory spouštějící systémovou zánětlivou reakci, která se často objevuje u dojnic v období před otelením a bezprostředně po něm. Tato zánětlivá reakce vyžaduje energii, takže zvíře bude mít nyní k dispozici více energie pro produkci mléka. Selko Fytera Balance také upravuje bachorovou fermentaci tak, že se snižují energetické ztráty z emisí metanu a zvíře má k dispozici více energie. To vede k dalšímu zvýšení produkce mléka.

Nebo navštivte naše centrum pro stahování a získejte další informace:

Přejít do centra stahování

Jednou se zaregistrujte a stáhněte si vše, co potřebujete

This is not correct
This field is required
This is not correct
This is not correct.
This is not correct

Děkujeme za Váš zájem o HealthyLife

Právě jsme Vám poslali e-mail. Postupujte podle pokynů v tomto e-mailu a dokončete stahování. Upozorňujeme, že v některých případech mohou spamové filtry blokovat automatické e-maily. Pokud e-mail v doručené poště nenajdete, zkontrolujte složku s nevyžádanou poštou.

Hezký den!