CZ

Close
Chiudere / Cerrar / Zavřít / Zatvoriť

Choose your language:
Scegliere la lingua:
Elija su idioma:
Vyberte si prosím svůj jazyk:
Vyberte si svoj jazyk:
Angličtina ESPAÑA ITALIA Portugalština SLOVAKIA

Zlepšení celoživotní denní produkce, aby se chov dojnic stal udržitelnějším

Zlepšení účinnosti krmiv a zvýšení příjmů

Světová populace stále roste a většina orné půdy dostupné pro zemědělství je již využívána. Pro zajištění udržitelnějšího chovu dojeného skotu se odhaduje, že do roku 2050 by se měla produkce potravin zdvojnásobit a zároveň snížit dopad na životní prostředí o 50%26.

Udržitelný chov dojeného skotu má řadu výzev;

  • Dopad na životní prostředí a využívání přírodních zdrojů by měl být omezen na absolutní minimum.
  • Musí být zaručeno zdraví a dobré životní podmínky zvířat v mlékárenském průmyslu.
  • Udržitelný chov dojeného skotu by měl dnešním farmářům i budoucím generacím zajistit zdravý příjem.

Pro mlékárenský průmysl existuje pouze jeden způsob, jak splnit tyto 3 výzvy:

Efektivnější využívání stávajících zdrojů ke zvýšení celoživotní denní produkce.

Zvýšení celoživotní denní produkce pomůže snížit ekologickou stopu, zajistit zdraví a dobré životní podmínky zvířat a zlepšit finanční výsledky chovatele dojnic.

Udržitelný chov dojnic z pohledu veterináře

Udržitelná produkce mléka začíná metabolickým programováním dojnic během rané fáze odchovu. Další 2 fáze produkčního cyklu, které mají velký dopad, jsou období suchostojných krav a tranzitní období. Jakmile jsou zvířata v laktaci déle než 30 dní, jediným faktorem s významným dopadem na produkci mléka je kvalita krmiva.

Please click to accept the cookies for Youtube or you can watch the video on the Youtube channel.

Snížení ekologické stopy chovu dojeného skotu

Celoživotní denní produkce je klíčem ke snížení ekologické stopy

Studie provedené ILVO v Belgii19 ukázaly, že dopad na životní prostředí a využívání přírodních zdrojů farmy s dojnicemi se sníží, pokud bude možné snížit počet telat. Pokud věk při prvním otelení a míra nucené brakace poklesnou, lze snížit počet mladých zvířat na farmě a uchovat více krav produkujících mléko.

Množství energie na krávu potřebné k jejímu chovu je dané a nezávisí na úrovni produkce. Pokud tedy produkce na krávu vzroste, bude zapotřebí méně krmiva na kg vyrobeného mléka.

Zvýšení celoživotní denní produkce proto sníží ekologickou stopu chovu dojnic.

Zlepšení zdraví a životních podmínek dojnic

Zvyšování odolnosti dojnic

Zpracovatelé a spotřebitelé mléka projevují zvyšující se zájem o zdraví a dobré životní podmínky dojnic. Mnoho problémů s chorobami, které se vyskytují u moderních dojnic, souvisí se suboptimálním přechodem na laktaci7,27,28. Metabolické nemoci, kulhání a mastitida, které se často vyskytují v období bezprostředně po otelení, mají silný negativní dopad na produktivitu a dobré životní podmínky zvířat.

Program HealthyLife Vám pomůže zlepšit zdraví a dobré životní podmínky dojnic, což povede k hladkému přechodu na laktaci.

Jak poskytnout dnešním farmářům i budoucím generacím zdravý příjem

Zlepšení účinnosti krmiva

Finanční ziskovost chovu dojnic je pod neustálým tlakem. Chov dojeného skotu může být udržitelný, pouze pokud si zemědělci mohou vydělávat na živobytí, nyní i v budoucnosti. Jedním z nejdůležitějších finančních parametrů mléčné farmy je příjem vyšší než náklady na krmivo. Ke zlepšení tohoto parametru je třeba zlepšit účinnost krmiva.

Program HealthyLife Vám pomůže zlepšit účinnost krmení

Spočítejte si zisk!

Podívejte se, jak udržitelný chov dojeného skotu povede k vyšší ziskovosti Vaší farmy

Na rozdíl od obecného přesvědčení je velmi dobře možné provozovat farmu udržitelným způsobem a současně vytvářet zdravý příjem.

Vypočítejte si svůj zisk ovlivněním 4 klíčových parametrů HealthyLife, které pomáhají zlepšit celoživotní denní užitkovost na Vaší farmě.

Zvyšte udržitelnost produkce mléka zvýšením celoživotní denní produkce

Chcete-li dosáhnout celoživotní denní produkce alespoň 20 kg mléka denně, je třeba dosáhnout následujících cílů19,21,22,23,24,25.

Nejnovější informace o udržitelném chovu dojeného skotu...