VĚK PŘI PRVNÍM OTELENÍ
yes

CZ

Close
Chiudere / Cerrar / Zavřít / Zatvoriť

Choose your language:
Scegliere la lingua:
Elija su idioma:
Vyberte si prosím svůj jazyk:
Vyberte si svoj jazyk:
Angličtina ESPAÑA ITALIA Portugalština SLOVAKIA

Plán krmení telat se zvýšenými úrovněmi živin zlepšuje plodnost

Klíčové informace z tohoto článku

  • Holštýnská telata s intenzivním plánem krmení dosahují tělesné hmotnosti, požadované pro první inseminaci, v dřívějším věku.
  • To vede ke snížení věku při 1. otelení, ale může to také pozitivně ovlivnit plodnost v pozdějším životě.

Celoživotní denní produkci lze zvýšit snížením věku při 1. otelení

Celoživotní denní produkci lze zvýšit snížením věku při 1. otelení, zvýšením produkce na laktaci a zvýšením počtu laktací na dojnici. Několik studií1, 2, 3 ukázalo, že v důsledku zvýšené úrovně výživy před odstavem telata dosáhnou požadované tělesné hmotnosti, aby mohly být zapuštěny v dřívějším věku a také dříve dosáhnou puberty4. Díky tomu je lze dříve inseminovat a otelit v dřívějším věku. Výsledky studie plodnosti, která je součástí výzkumného programu Trouw Nutrition LifeStart na farmě Kempenshof, jsou uvedeny v tomto článku5.

Spočítejte si zisk!

Podívejte se, jak udržitelný chov dojeného skotu povede k vyšší ziskovosti Vaší farmy

Na rozdíl od obecného přesvědčení je velmi dobře možné provozovat farmu udržitelným způsobem a současně vytvářet zdravý příjem.

Vypočítejte si svůj zisk ovlivněním 4 klíčových parametrů HealthyLife, které pomáhají zlepšit celoživotní denní užitkovost na Vaší farmě.

Materiál a metody

Celkem 43 párů jaloviček holštýnského plemene bylo krmeno mlezivem ze stejného zdroje ve stejném množství. Od 4. dne měly ad libitní přístup ke starterovému krmivu, slámě a vodě. Všech 86 telat bylo podle standardního protokolu odstaveno ve věku 56 dní a ve věku 70 dnů bylo přesunuto do skupinového ustájení. Obě skupiny byly krmeny mléčnou náhražkou v koncentraci 150 g/l. Jediným rozdílem mezi těmito dvěma skupinami bylo různé množství zkrmované mléčné náhražky, přičemž skupina LifeStart byla krmena 8 litry denně ve srovnání se 4 litry denně u kontroly.

Věk při 1. inseminaci, věk při zabřeznutí a věk při 1. otelení byly zaznamenány u všech zvířat zahrnutých do studie. Byla také zaznamenána zabřeznutí na 1. a 2. laktaci.

Telata ve skupině LifeStart dosáhla požadované tělesné hmotnosti k inseminaci dříve

Výsledky

Telata ve skupině LifeStart zaznamenala zvýšení průměrného denního přírůstku před odstavem o 155 g/den a dosáhla požadované tělesné hmotnosti, která je potřebná k inseminaci dříve. Věk při 1. inseminaci se snížil o 8 dní, věk při zabřeznutí se významně snížil o 23 dní a rozdíl se udržel až do 1. otelení (viz tabulka 1).

  Konvenční Intenzivní Rozdíl p-hodnota
Věk při 1. inseminaci 399 dní 339 dní 6 0.39
Věk při zabřeznutí 424 dní 408 dní 16 0.04
Věk při 1. otelení 399 dní 393 dní 6 0.39

Tabulka 1: Parametry plodnosti u jalovic odchovaných intenzivním schématem krmení ve srovnání s jalovicemi odchovanými s omezeným plánem krmení.

Nebyl žádný rozdíl v březosti po první inseminaci během 1. laktace, ale březost po první inseminaci během 2. laktace byla významně vyšší ve skupině, která byla krmena podle intenzivního schématu krmení (viz tabulka 2)..

  Konvenční LifeStart p-hodnota
Březost po první inseminaci během 1. laktace 40% 47% 0.53
Březost po první inseminaci během 2. laktace 13% 41% 0.03

Tabulka 2: První zabřeznutí u zvířat odchovaných intenzivním schématem krmení ve srovnání s jalovicemi odchovanými v omezeném plánu krmení..

Telata, která rostou v důsledku intenzivního krmení rychleji, dosahují puberty v dřívějším věku

Diskuse a závěr

Chovatelé často používají vývoj tělesné hmotnosti jako klíčový indikátor toho, že jsou jalovice poprvé připraveny k inseminaci. Telata holštýnského skotu zahrnutá v této studii rostla rychleji v důsledku intenzivního krmení a otelila se o 15 dní dříve. Věk, ve kterém začal cyklus říje u jalovic zahrnutých v této studii, nebyl zaznamenán, ale práce prováděné Bruijni et al naznačují, že telata rostou v důsledku intenzivního krmení rychleji a dosahují puberty v dřívějším věku4. Ve studii Heras-Sanchez vedlo 107 g průměrného denního přírůstku navíc u telat v důsledku intenzivnějšího krmení ke snížení věku při 1. inseminaci z 13,7 měsíce na 12,4 měsíce, přičemž zabřeznutí po první inseminaci bylo 73,4% ve skupině s intenzivní výživou vs. 62,0% v kontrole.

Programy intenzivního krmení telat mají vliv i v pozdějším věku, vedou ke zvýšení produkce mléka a snížení míry nucené brakace na 1. a 2. laktaci5. Výsledky této studie naznačují, že v pozdějším věku může mít vliv i na plodnost.

Zjistěte více o tom, jak zlepšit celoživotní denní výnos...

Odkazy na tento článek

  1. Bolt, A. 2019, Meta-analysis to calculate the effect of rearing intensity on functionality of dairy cows, Research paper Mecklenburg Vorpommern Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei.
  2. Bar-Peled et al., 1997. Increased weight gain and effects on production parameters of Holstein heifer calves that were allowed to suckle from birth to six weeks of age. J. Dairy Sci; 80:2523-8.
  3. Heras Sánchez, J, Effects of feeding a calf milk replacer with elevated levels of fat on average daily gain and fertility, 2020, Proceedings of the 2nd European Calf Conference.
  4. Bruijni, T.C, Rosadiuk, J.P, Moslemipur, F, Carelli, J.E, Steele, M.A. and D.J. Ambrose, 2019, Carryover effects of pre- and postweaning planes of nutrition on reproductive tract development and estrous cycle characteristics in Holstein heifers. J. Dairy Sci. 102.
  5. Leal, L, (2019). Lifetime impact of early life planes of nutrition in dairy calves, Proceedings of Smart Calf Rearing Conference, University of Guelph, Canada, November 2-5.