REDUCING THE NEGATIVE ENERGY BALANCE
no

CZ

Close
Chiudere / Cerrar / Zavřít / Zatvoriť

Choose your language:
Scegliere la lingua:
Elija su idioma:
Vyberte si prosím svůj jazyk:
Vyberte si svoj jazyk:
Angličtina ESPAÑA ITALIA Portugalština SLOVAKIA

Zvyšení příjmu krmiva na začátku laktace snižuje negativní energetickou balanci

Klinická ketóza u dojnic je pouze špička ledovce

Již dva týdny před otelením může vést silný pokles příjmu sušiny k negativní energetické balanci (NEB)34.. Dojnice v NEB mají zvýšené riziko rozvoje subklinické nebo klinické ketózy. Klinická ketóza u krav je dobře viditelná, ale je pouze špičkou ledovce.

Subklinická ketóza u skotu je mnohem častější než klinická. Známky naznačující subklinickou ketózu u dojnic jsou51,52:

  • Nízký příjem sušiny
  • Pokles tělesného skóre o více než 1,0 bod
  • Nízká produkce mléka se sníženou hladinou bílkovin v mléce
  • Špatná plodnost
  • Narušená imunitní funkce

Mobilizace zásob tělesného tuku má za následek uvolnění neesterifikovaných mastných kyselin (NEMK). Pokud je tato mobilizace adekvátní a dobře regulovaná, mohou být tyto NEMK plně metabolizovány, aby pokryly energetické potřeby na produkci mléka. Pokud tato adaptace selže, nastává metabolický stres37. To zvyšuje riziko vzniku řady metabolických poruch, jako je subklinická nebo klinická ketóza a mléčná horečka.

Správné řízení negativní energetické balance stáda dojnic proto výrazně zvýší ziskovost farmy.

Please click to accept the cookies for Youtube or you can watch the video on the Youtube channel.

Jak měřit tělesné skóre
BCS (Body Condition Score) dojnice?

Joep Driessen z tréninkové skupiny CowSignals vysvětluje, jak by mělo být měřeno skóre tělesného stavu (BCS) dojnic. To nelze provést pouze na základě vizuální kontroly, je důležité cítit, kolik tuku se pod kůží krávy nachází. Ideální BCS pro dojnici je 3,0.

Please click to accept the cookies for Youtube or you can watch the video on the Youtube channel.

Management dojnic s abnormálním Body Condition Score

Ideální skóre tělesného stavu dojnice je 3,0. Pokud je Body Condition Score 2,0 nebo nižší, není s krávou něco v pořádku, trpí nemocí. Pokud se na konci laktace produkce mléka sníží a není možné přizpůsobit krmení, BCS se zvýší na 4,0 nebo vyšší. To bude mít za následek problémy s otelením a zvýšené riziko brakace během příští laktace.

Zjistěte více o řízení přechodu...