CZ

Close
Chiudere / Cerrar / Zavřít / Zatvoriť

Choose your language:
Scegliere la lingua:
Elija su idioma:
Vyberte si prosím svůj jazyk:
Vyberte si svoj jazyk:
Angličtina ESPAÑA ITALIA Portugalština SLOVAKIA

Pouhé zlepšení managementu tranzitního období nemusí být vždy dostačující k tomu, aby byla farma zisková

Management tranzitního období má velký dopad na celoživotní užitkovost, ale je zapotřebí více.

Množství mléka, které kráva vyprodukuje za den života, jinak známé jako celoživotní denní produkce (CDP), je nejčastěji používaným parametrem pro měření výkonnosti mléčných farem1,2. Ve většině zemí začíná být farma zisková, pokud je CDP vyšší než 15 kg mléka / kráva / den86.

Management přechodného období má velký dopad na CDP, ale pouhé zlepšení managementu tranzitního období nemusí k zajištění ziskovosti vždy stačit.

Spočítejte si zisk!

Podívejte se, jak udržitelný chov dojeného skotu povede k vyšší ziskovosti Vaší farmy

Na rozdíl od obecného přesvědčení je velmi dobře možné provozovat farmu udržitelným způsobem a současně vytvářet zdravý příjem.

Vypočítejte si svůj zisk ovlivněním 4 klíčových parametrů HealthyLife, které pomáhají zlepšit celoživotní denní užitkovost na Vaší farmě.

Prvních 30-60 dní laktace je pro produkci mléka nejdůležitější

Zaprvé, dobré řízení tranzitního období by nemělo mít za cíl pouze zvýšení množství produkovaného mléka. Opatření ke zlepšení funkce bachoru a fermentace by měla vést k maximálnímu množství produkovaného mléčného tuku, zatímco opatření ke zvýšení dodávky energie do vemene by měla vést k maximálnímu množství produkované mléčné bílkoviny.

Nejkritičtější fází pro oba výše uvedené parametry je prvních 30-60 dnů laktace. Výživa, management krmení, zootechnika, péče o zdraví a správné používání doplňků v období před a bezprostředně po otelení by měly zajistit produkci optimálního množství energeticky vyváženého mléka.

Maximalizace chutnosti siláže a zabránění ztrátě nutriční hodnoty

Po 30-60 dnech laktace je nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím užitkovost dojnic kvalita krmeného krmiva. V případě travní siláže, senáže nebo kukuřičné siláže lze kvalitu ovlivnit při sklizni, ale také při krmení při přípravě TMR.

Zajištění kvality mléka splňuje stále se zvyšující standardy

Kvalita mléka se stává stále důležitější. Počet somatických buněk byl tradičně velmi častým kvalitativním parametrem s potenciálním negativním dopadem na cenu mléka, pokud byl příliš vysoký.

V poslední době se problémem stala potenciální přítomnost aflatoxinů. Nesprávná konzervace siláže může mít za následek vystavení dojnic mykotoxinům. Některé z těchto mykotoxinů po expozici způsobují u krav problémy. Krávy jsou relativně odolné vůči účinkům aflatoxinů. Vystavení člověka aflatoxinům však může způsobit zdravotní problémy. EU má přísnější předpisy než USA týkající se přípustných koncentrací aflatoxinů v mléce pro lidskou spotřebu. Podle právních předpisů EU musí být obsah aflatoxinů v mléce nižší než 50 ng / kg v mléce, zatímco pro orgány USA je přijatelná hodnota 500 ng / kg 84.

A nakonec, obavy z možné korelace mezi Johnovou chorobou u dojnic a Crohnovou chorobou u lidí vedly ke zvýšeným obavám z kontaminace mléka Mycobacterium para-tuberculosis (MAP)85.

Chcete se dozvědět více o zvýšení mléčných složek?