TRACE MINERAL MANAGEMENT
yes

CZ

Close
Chiudere / Cerrar / Zavřít / Zatvoriť

Choose your language:
Scegliere la lingua:
Elija su idioma:
Vyberte si prosím svůj jazyk:
Vyberte si svoj jazyk:
Angličtina ESPAÑA ITALIA Portugalština SLOVAKIA

Zlepšování efektivnosti krmení dojnic

Zlepšení účinnosti krmiva u dojnic Dr. Mike Hutjens

Chovatelské aplikace účinnosti krmiva zlepší udržitelnost a ziskovost

Účinnost krmiva je ukazatelem užitkovosti, který je široce používán v drůbežářském, prasečím a výkrmovém odvětví, ale zřídka se používá k měření užitkovosti dojnic.

Dr. Mike Hutjens z University of Illinois byl jedním z řečníků během webináře nazvaného „Zlepšování efektivity krmení dojnic“. Vysvětlil, jak mohou chovatelé využít účinnost krmiva jako parametr ke zlepšení udržitelnosti a ziskovosti chovu dojnic.

Chovatelé dojnic a odborníci na výživu mohou pomocí účinnosti krmiva porovnávat mléčnou užitkovost korigovanou na mléčné složky s množstvím spotřebované sušiny. Parametr má ekonomickou hodnotu, protože odráží nižší vstupy krmiva na jednotku produkce mléka. Díky tomu může být chov dojnic udržitelnější, protože se sníží množství skleníkových plynů na kg vyrobeného mléka. A nejen to, chov dojnic bude také ziskovějším, protože příjem převáží nad náklady na krmivo.

Selko® | sdílení nejnovějších vědeckých poznatků

"Složení krmiva pro skot je slibným způsobem, jak snížit emise metanu"

Podívejte se na záznam webináře Dr. E. Kebreaba: "Účinné strategie pro snížení uhlíkové stopy mléčného skotu ".

Podívejte se na videa

Jak lze účinnost krmiva zlepšit?

Krmnou účinnost lze využít k porovnání užitkovosti dojnic v různých skupinách nebo fázích laktace.

U produkčních krav se může pohybovat od <1,3 do >2,0. Účinnost krmiva lze vyjádřit na jednotku spotřebované sušiny, na hektar pastviny, na jednotku dodávaného dusíku a na jednotku vyprodukovaného metanu. Lze vypočítat dvě účinnosti krmiva: energetickou účinnost krmiva a účinnost dusíku (bílkovin) krmiva.

Mezi hlavní faktory, které účinnost krmiva ovlivňují, patří kvalita píce a stravitelnost krmné dávky (viz obrázek 1), reprodukční parametry krav na začátku laktace, funkce bachoru a prostředí, mastitida a další zdravotní rizika.

Otázky a odpovědi z webináře

otázka odpověď
Jaký je váš názor na důležitost dlouhověkosti krav vs. účinnost krmiva, například v Nizozemsku farmáři snižují počty chovaných jalovic a mají více krav, které dosahují 3, 4 nebo 5 laktací? Je to „win-win“ situace, jakmile krávy dosáhnou své dospělosti, již neplatíte „daň z růstu“ a také krmná účinnost dospělé dojnice je lepší než prvotelky. Umožňuje také využít část stáda k chovu hybridních býků. Odchov jalovice stojí 2000 USD, ale cena jalovice na trhu je pouze 1300 USD. Také rozložíte environmentální dopad chovu telat na více laktací, což snižuje emise metanu na kg mléka vyprodukovaného během života krávy.
Jak zacházet s dojnicemi, které produkují 30-35 litrů při méně než 17 dnech laktace, a které mají krmnou účinnost >2? Dobrou zprávou je, že tyto krávy rapidně zvyšují produkci mléka, ale jejich příjem sušiny zaostává. V důsledku toho ztrácí tělesnou hmotnost. Pokud musí mobilizovat příliš mnoho tělesných rezerv, rozvinou se u nich metabolické poruchy. Klíčem k vyřešení tohoto problému je správné řízení období suchostojných krav. V USA se běžně během suchostojného období používají nízkoenergetické dávky.
Jak mohou chovatelé zvýšit účinnost krmiv na svých farmách? V rámci prezentace byla uvedena řada faktorů, které mají vliv na užitkovost dojnic. Z nich jsou nejdůležitější stravitelnost krmiva, dny laktace, počet somatických buněk a subakutní bachorová acidóza.
Existuje souvislost mezi stravitelností vlákniny a produkcí mléka?

Oba et al. Ve svém výzkumu u dojnic ukázal, že každý jeden bodový rozdíl ve stravitelnosti NDF představuje 0,25 až 0,3 kg denní produkce mléka s korekcí na energii (ECM).

Pokud je hladina bílkoviny u dojnic již 3,55 %, zvýší se, pokud budu krmit aminokyselinami navíc? Ne tak docela. Zdá se, že dojnice, které produkují bílkoviny na této úrovni, již dosáhly svého genetického potenciálu. Jsou to krávy s nízkým obsahem bílkovin, které obvykle reagují zvýšením produkce mléka.
Může přidání chráněných aminokyselin vést u dojnic ke zvýšení příjmu sušiny?

Víme, že zvýšení RDP nebo RUP ke zvýšení příjmu sušiny u dojnic povede. Zda k tomu dojde i po přidání chráněných aminokyselin je otázkou.

Pomůže používání aminokyselinových doplňků ke snížení uhlíkové stopy na kg vyrobeného mléka? Použití aminokyselinových doplňků u dojnic povede ke zvýšení produkce mléka. Pokud může kráva dosáhnout takového zvýšení prostřednictvím proteinové frakce, množství metanu na kg vyrobeného mléka se sníží.
Víte, jaké je r2 dojnic na účinnost krmiva a emise metanu? R2 pro krmnou účinnost dojnic se pohybuje mezi 10 až 15 %, pro emise metanu je o něco málo vyšší, 25 až 30 %. U zdravotního ošetření je to obvykle méně než 10 %, zatímco u výroby je to kolem 15 %. Šlechtění na účinnost krmiva a emise metanu je tedy velmi dobře možné.
Může velký příjem sušiny u kanadských dojnic souviset s velikostí krav? Větší a těžší dojnice potřebují více energie na záchovu a v důsledku toho mají účinnost krmiva poněkud nižší.
Co byste z nutričního hlediska udělali pro zlepšení krmné účinnosti dojnic na konci laktace? Tyto krávy představují velkou výzvu, zvláště pokud na farmě není používán žádný přesný krmný program. BCS těchto krav je třeba sledovat a je třeba je přesunout do samostatné skupiny. Krmnou dávku je třeba doplnit větším množstvím objemných krmiv s nižší koncentrací energie, např. sláma. Krávy s BCS > 3,5 jsou vysoce rizikové, možná budete dokonce chtít jejich příjem krmiva omezit.
Pokud chceme porovnávat účinnost krmiva mezi farmami, neměli bychom kromě zohlednění vyrobených kg FCM, energetické a bílkovinné hodnoty stravy a DMI zohlednit také množství zkrmovaného koncentrátu? Porovnání účinnosti krmiva mezi jednotlivými farmami by muselo vzít v úvahu faktory, které jste uvedli. Síla účinnosti krmiva spočívá ve výpočtu účinnosti krmiva na cílové farmě a sledování změn v krmení nebo hospodaření. Účinnost krmiva můžete porovnat se standardy státu Ohio pro dojnice s danými úrovněmi produkce ECM. Pokud jsou náklady na krmivo příliš vysoké a související účinnost krmiva, prozkoumejte důvody proč (stav březosti, kvalita objemných krmiv, dny laktace, mastitida, tranzitní krmná dávka, atd.)
Je v USA komerčně dostupný histidin chráněný v bachoru? Nejsem si vědom komerčně dostupného histidinu chráněného v bachoru, který je v současnosti na trhu. Penn State oznámil v lednu 2022 v Journal of Dairy Science studii s různými hladinami histidinu s použitím japonského experimentálně tukem potaženého produktu jako histidinu chráněného v bachoru. Se seznamem metabolizovatelných aminokyselin NRC Dairy 2021 v gramech se objeví více typů a zdrojů chráněných aminů v bachoru.
Jaký druh krmné dávky by měl být použit pro výpočet správných úrovní RDP a RUP pro dojnice? Všechny krmné dávky dojnic v laktaci by měly mít správné úrovně RDP (pokud je příliš vysoká, bude vyšší plýtvání dusíkem a bude vyšší MUN) a úrovně RUP (pokud jsou příliš vysoké, náklady na krmivo budou vysoké a přebytek RUP lze použít jako drahý zdroj energie) . Pokud jsou RDP a/nebo RUP nízké, existuje ekonomická příležitost. MP by se měla vypočítat společně s profily aminokyselin.

Spočítejte si zisk!

Podívejte se, jak udržitelný chov dojeného skotu povede k vyšší ziskovosti Vaší farmy

Na rozdíl od obecného přesvědčení je velmi dobře možné provozovat farmu udržitelným způsobem a současně vytvářet zdravý příjem.

Vypočítejte si svůj zisk ovlivněním 4 klíčových parametrů HealthyLife, které pomáhají zlepšit celoživotní denní užitkovost na Vaší farmě.

Stáhněte si další výzkum a dokumentaci

Máte přístup ke všem našim dokumentům o protokolech Selko, udržitelném chovu dojnic a nejnovějších poznatcích z výzkumu o řízení přechodu dojnic.

Zlepšování efektivnosti krmení dojnic

Dr. Mike Hutjens vysvětluje, že účinnost krmiva je důležitým ukazatelem užitkovosti dojnic. Stravitelnost krmiva může mít velký vliv na krmnou účinnost dávek pro dojnice.

Or visit our download center for more information:

Přejít do centra stahování

Jednou se zaregistrujte a stáhněte si vše, co potřebujete

This is not correct
This field is required
This is not correct
This is not correct.
This is not correct

Děkujeme za Váš zájem o HealthyLife

Právě jsme Vám poslali e-mail. Postupujte podle pokynů v tomto e-mailu a dokončete stahování. Upozorňujeme, že v některých případech mohou spamové filtry blokovat automatické e-maily. Pokud e-mail v doručené poště nenajdete, zkontrolujte složku s nevyžádanou poštou.

Hezký den!

Zjistěte více o zvyšování mléčných složek