LIFETIME DAILY YIELD
yes

CZ

Close
Chiudere / Cerrar / Zavřít / Zatvoriť

Choose your language:
Scegliere la lingua:
Elija su idioma:
Vyberte si prosím svůj jazyk:
Vyberte si svoj jazyk:
Angličtina ESPAÑA ITALIA Portugalština SLOVAKIA

Co je to celoživotní denní produkce a jak ji lze ovlivnit?

Please click to accept the cookies for Youtube or you can watch the video on the Youtube channel.

Během webináře HealthyLife, 25. února 2021, představila Dr. Anke Römer práci, kterou provedla se svými spolupracovníky Elke Blum, Janou Flor, Dr. Ariane Boldt a Dr. Peterem Sanftlebenem z Institutu chovu hospodářských zvířat Mecklenburg- Vorpommern Research Center for Agriculture and Fisheries.

Pro zvýšení CDP by měla být zlepšena dlouhověkost dojnic

Zdraví a dlouhověkost dojnic jsou nejen důležité pro dobré welfare zvířat, ale jsou zvláště nutné pro zlepšení účinnosti mléčné produkce. Parametr účinnosti produkce mléka by měl zahrnovat jak mléčnou užitkovost, tak dlouhověkost. Mohou být použity dva parametry: celoživotní denní produkce a denní užitkovost produktivního života. Zemědělci, kteří sami chovají telata a jalovice, by měli používat celoživotní denní produkci. Zahrnuje nejen produktivní čas, ale také čas chovu. Zemědělci bez vlastní reprodukce by měli používat denní užitkovost produktivního života. Celoživotní denní produkce se vypočítá vydělením celoživotní mléčné užitkovosti počtem dní života. Lze jej vypočítat pouze po vyřazení dojnice, ale zatímco žije, může to být užitečný parametr ke sledování produkce jednotlivých zvířat a také celého chovu. Zvýšení tohoto parametru je možné různými způsoby: snížit věk při prvním otelení, zvýšit užitkovost a prodloužit produktivní čas.

Spočítejte si zisk!

Podívejte se, jak udržitelný chov dojeného skotu povede k vyšší ziskovosti Vaší farmy

Na rozdíl od obecného přesvědčení je velmi dobře možné provozovat farmu udržitelným způsobem a současně vytvářet zdravý příjem.

Vypočítejte si svůj zisk ovlivněním 4 klíčových parametrů HealthyLife, které pomáhají zlepšit celoživotní denní užitkovost na Vaší farmě.

Sběr dat

Chovatelé v Německu používají parametr celoživotní denní produkce (CDP) ke sledování své produktivity a ke srovnání s jinými mléčnými farmami. Ve studii bylo analyzováno 43 245 záznamů holštýnských krav v Mecklenburg-Vorpommern. Data pocházela z projektu místní chovatelské organizace RinderAllianz. Průměrná velikost stáda byla 1 013 krav s produkcí 10 532 kg mléka na dojnici a rok. Všechny důvody brakace byly zdokumentovány zemědělci a všechna veterinární ošetření byla dokumentována pomocí diagnostických ICAR klíčů.

Celoživotní denní produkce v Německu

V Německu je průměrná celoživotní denní produkce 13-14 kg mléka. Nejlepší farmy dosahují hodnot více než 20 kg mléka na den. Krávy s více než 20 kg mléka denně měly průměrnou celoživotní produkci 50 000 kg mléka během 4 až 5 laktací (viz obrázek 1). Pokud byste chtěli prodloužit životnost snížením mléčné užitkovosti, musíte mít na paměti, že splácení nákladů na chov trvá déle, a proto je nutná delší produktivní doba.

Naše doporučení pro lepší způsoby, jak zvýšit celoživotní denní produkci, jsou následující:

  • Zajistěte zdravé tranzitní období s vysokou úrovní hygieny porodu, vynikajícím zdravotním managementem, kontrolou krmení a vysokým příjmem vody

  • Delší dobrovolné čekací doby (zejména u mladých krav a u vysokoužitkových dojnic)

  • Bavte se svou prací a motivujte ostatní

Jak zlepšit management tranzitního období dojnic

Máte přístup ke všem našim dokumentům o protokolech Selko, udržitelném chovu dojnic a nejnovějších poznatcích z výzkumu o řízení přechodu dojnic.

Co je to celoživotní denní produkce a jak ji lze ovlivnit? Anke Römer z Institutu chovu hospodářských zvířat v Německu se zabývá definicí celoživotní denní produkce a jejím ovlivněním.

Jednou se zaregistrujte a stáhněte si vše, co potřebujete

This is not correct
This field is required
This is not correct
This is not correct.
This is not correct

Děkujeme za Váš zájem o HealthyLife

Právě jsme Vám poslali e-mail. Postupujte podle pokynů v tomto e-mailu a dokončete stahování. Upozorňujeme, že v některých případech mohou spamové filtry blokovat automatické e-maily. Pokud e-mail v doručené poště nenajdete, zkontrolujte složku s nevyžádanou poštou.

Hezký den!

Zjistěte více o tom, jak zlepšit celoživotní denní výnos...