TEPELNÝ STRES

CZ

Close
Chiudere / Cerrar / Zavřít / Zatvoriť

Choose your language:
Scegliere la lingua:
Elija su idioma:
Vyberte si prosím svůj jazyk:
Vyberte si svoj jazyk:
Angličtina ESPAÑA ITALIA Portugalština SLOVAKIA

Selko | Zdraví & Reprodukce

TEPELNÝ STRES

Chov dojnic, které jsou odolné vůči tepelnému stresu

Podívejte se na celou prezentaci pana Joosta Kleina Herenbrinka, která představuje, jak lze krávy díky speciálním šlechtitelským programům učinit odolnějšími vůči tepelnému stresu.

Které genetické vlastnosti lze použít ke šlechtění krav, které si dokážou poradit s tepelným stresem?

Fenotypová výkonnost dojnice je kombinací mnoha různých faktorů, jako jsou životní prostředí, systém ustájení, krmivo, ale také jejich genetická úroveň. Genetika je zodpovědná za 10 - 20% užitkovosti krávy. V dnešní době existuje mnoho různých vlastností, které je třeba vybírat a zlepšovat. Proto je velmi důležité, aby chovatelé věděli, jaké vlastnosti jsou pro ně nejdůležitější, a při chovu by se měli vždy podívat na své dlouhodobé cíle. Tepelný stres je dočasná porucha, která by však mohla mít na zdraví zvířete obrovský vliv. Zvířata se zdravotními problémy nevytvářejí pouze více práce pro chovatele, ale jsou také méně efektivní.

Zaměřte se na zdraví dojnic a celoživotní produkci

Pokud chce farmář chovat krávy odolnější vůči teplu, je důležité zaměřit se na vlastnosti, které pomáhají zlepšit zdraví zvířete, a na zásahy, které zvyšují jeho celoživotní produkci. Tepelný stres nastává, když tepelná zátěž zvířete překročí jeho schopnost vydávat teplo. Tepelný stres u skotu má za následek nižší příjem krmiva, nižší produkci, více zdravotních problémů (zejména zdraví vemene a nohou) a špatnou reprodukci. Tyto problémy se zdravím a plodností jsou také 3 hlavními zdravotními důvody nucené brakace krav. Zvířata ve stresu zatěžují svůj imunitní systém a zdravotní problémy dosáhnou vrcholu rychleji než u zvířat, která ve stresu nejsou. Kromě 3 výše uvedených zdravotních rysů povede zlepšení dlouhověkosti také k dojnicím odolnějším vůči teplu. Zvířata s dlouhou životností mají zlepšenou schopnost vyrovnat se s jakýmkoli stresorem, včetně tepelného stresu.

Zaměřte se na zlepšení perzistence mléčné užitkovosti a na úroveň mléčných složek

Důležitou produkční vlastností, na kterou je třeba se dívat, je perzistence. Perzistence je schopnost krávy udržet dojivost (mléko, tuk a bílkoviny) po dosažení vrcholu laktace. Vysoce perzistentní krávy mají nižší vrchol laktace, ale udržují si produkci na vyšší úrovni po celou laktaci. To znamená, že lépe vyrovnávají úrovně produkčního stresu během celé laktace. V neposlední řadě šlechtění na vysoké hladiny mléčných složek namísto vysokých objemů vyrobeného mléka povede ke kravám, které budou lépe zvládat tepelný stres. Zlepšení těchto vlastností povede nejen k vyšlechtění krav odolnějších vůči teplu, ale také péče o tato zvířata bude snažší a jejich efektivita bude po celý rok vyšší.

Připařovací program je pro dosažení maximálního zlepšení nezbytný

Jakmile jsou stanoveny nejdůležitější vlastnosti, je dobré vědět, jaká je úroveň těchto vlastnosti ve Vašem chovu. Genetickou úroveň lze určit na základě rodokmenu a vlastní užitkovosti dojnice. Zemědělci mohou také nechat zkontrolovat hladiny DNA telat krátce po narození. Při použití této genomové informace je množství informací o genetické hodnotě 14ti denního telete srovnatelné s informacemi o plemenné hodnotě dojnice na třetí laktaci. To znamená, že ve velmi mladém věku může chovatel lépe rozhodovat o výběru. Další velkou výhodou je, že výsledky připařování budou lepší. Používání genomických informací tedy povede k rychlejšímu genetickému pokroku. Aby zemědělci dosáhli nejlepšího párování a maximalizovali genetický pokrok, měli by jim pomoci připařovací plány. Program párování by měl být objektivní a aby maximalizoval zlepšení, měl by umožnit zařazení co nejvíce býků od kteréhokoliv dodavatele. To chovateli zaručí maximální genetický zisk těch vlastností, které chce ve svém stádě zlepšit.

Otázky položené během webináře …

Otázka Odpovědět
Jaká může být kritická teplota tepelného stresu pro tepelně přizpůsobené krávy, které žijí v horkém podnebí, jako je Jižní Afrika? Pokud krávy žijí v horkém podnebí, snáze se teplu přizpůsobí. Kritické teploty tepelného stresu by proto byly asi 26 °C.
Jak moc tepelný stres přispívá ke snížení produkce mléka, pokud jde o kravské mléko? Jak jste viděli na slidech od Dr. Chamberlaina, průměrná produkce prvotelek klesne při THI mezi 62-72 přibl. o 2 l/den, s THI -79 ztratíte 2-4 l/den a více než 79 THI přes 4 l/den.
Existuje rozdíl v toleranci různých plemen / zvířat chovaných v různých podmínkách? A jak se vypořádat s těmito rozdíly s ohledem na doporučení? Skutečně existují rozdíly v plemenech, zejména Zebu a Girolando (kříž Gir x Holstein) se snáze s teplejšími podmínkami vyrovnávají. Tato plemena mají samozřejmě rozdíly v užitkovosti například Holstein, které také hrají roli v tom, do jaké míry snášejí teplo.
Je dobré krávu omývat, aby se snížil tepelný stres? Pokud nedojde ke zvýšení relativní vlhkosti, tak se krávy v důsledku omývání ochlazují. Pokud jsou krávy omývány, měly by být ustájeny venku nebo v dobře větrané stáji.
Velmi vzrušující prezentace. Například v systémech přirozené pastvy, jaké by mohly být ty kritické zásahy, které mohou snížit tepelný stres? V pastevním systému je důležité mít dostatek stinných míst, přičemž přímé sluneční světlo je největším rizikovým faktorem. Zajistěte stín, doporučeno je 4 - 6 m2 stínu na krávu. Maximalizujte čas / příležitosti k příjmu potravy na večer. Management „Siesta“ poskytuje nejlepší pastvu ve večerních hodinách a nabízí dostatek čistých a chladných napajedel v blízkosti pastvin.
Co navrhujete z výživářského hlediska ke snížení tepelného stresu? Při zakládání krmiva vícekrát denně, vždy čerstvou a chladnou hmotou, snáší krávy teplo snáze. Pro zdraví bachoru je jako pufr přínosný hydrogenuhličitan sodný a na podporu stresovaného bachoru probiotika.

Spočítejte si zisk!

Podívejte se, jak udržitelný chov dojeného skotu povede k vyšší ziskovosti Vaší farmy

Na rozdíl od obecného přesvědčení je velmi dobře možné provozovat farmu udržitelným způsobem a současně vytvářet zdravý příjem.

Vypočítejte si svůj zisk ovlivněním 4 klíčových parametrů HealthyLife, které pomáhají zlepšit celoživotní denní užitkovost na Vaší farmě.

Stáhněte si další výzkum a dokumentaci

Máte přístup ke veškeré naší dokumentaci o protokolech HealthyLife, udržitelném chovu dojnic a nejnovějších vědeckých poznatcích o managementu tranzitního období dojnic.

Šlechtění krav s odolností vůči tepelnému stresu

Prezentace Joosta Kleina Herenbrinka (CRV) během webináře CRV/Trouw Nutrition HealthyLife 28. července 2021. Pan Joost Klein Herenbrink ve své prezentaci diskutoval o tom, jak lze prostřednictvím speciálních šlechtitelských programů učinit krávy odolnějšími vůči tepelnému stresu.

Nebo navštivte naše centrum pro stahování a získejte další informace:

Přejít do centra stahování

Jednou se zaregistrujte a stáhněte si vše, co potřebujete

This is not correct
This field is required
This is not correct
This is not correct.
This is not correct

Děkujeme za Váš zájem o HealthyLife

Právě jsme Vám poslali e-mail. Postupujte podle pokynů v tomto e-mailu a dokončete stahování. Upozorňujeme, že v některých případech mohou spamové filtry blokovat automatické e-maily. Pokud e-mail v doručené poště nenajdete, zkontrolujte složku s nevyžádanou poštou.

Hezký den!

Další informace o zdraví a plodnosti...