FEED EFFICIENCY
yes

CZ

Close
Chiudere / Cerrar / Zavřít / Zatvoriť

Choose your language:
Scegliere la lingua:
Elija su idioma:
Vyberte si prosím svůj jazyk:
Vyberte si svoj jazyk:
Angličtina ESPAÑA ITALIA Portugalština SLOVAKIA

Vliv hospodaření se stopovými minerály na funkci bachoru dojnic

Kongres EAAP se bude konat od 5. do 9. září v Portu. Jedním z přednášejících bude profesor Jerry W. Spears z katedry živočišné vědy na North Carolina State University. Jeho pozvaná přednáška bude zaměřena na požadavky mikroorganismů v bachoru na stopové minerální látky a na vliv zdroje stopových minerálních látek na bachorovou fermentaci.

Selko® | sdílení nejnovějších vědeckých poznatků

"Složení krmiva pro skot je slibným způsobem, jak snížit emise metanu"

Podívejte se na záznam webináře Dr. E. Kebreaba: "Účinné strategie pro snížení uhlíkové stopy mléčného skotu ".

Podívejte se na videa

Potřeba stopových minerálních látek bachorovými mikroorganismy dojnic

Řada stopových minerálních látek je pro dojnice vyžadována v nízkých koncentracích mikroorganismy v bachoru. S výjimkou kobaltu (Co) se zdá, že minimální požadavky hostitelského přežvýkavce na stopové minerální látky jsou podstatně vyšší než požadavky bachorových mikrobů. Je dobře známo, že některé bachorové bakterie mohou syntetizovat vitamin B12 z anorganického Co. Některé druhy bakterií vyžadují vitamin B12 jako růstový faktor a k tomu, aby byla umožněna dostatečná syntéza B12 v bachoru, je zapotřebí dostatečné množství Co v dietě, aby byly splněny jejich požadavky. Vitamin B12 je potřebný jako kofaktor pro bachorové mikroorganismy, aby mohly přeměnit sukcinát na propionát. Nedostatek Co v potravě má za následek snížený obsah propionátu v bachoru u přežvýkavců krmených dietami s vysokým obsahem koncentrátů a nízkým obsahem vlákniny a snížené trávení vlákniny u přežvýkavců krmených dietami s vysokým obsahem vlákniny a nízkým obsahem koncentrátů.

Spočítejte si zisk!

Podívejte se, jak udržitelný chov dojeného skotu povede k vyšší ziskovosti Vaší farmy

Na rozdíl od obecného přesvědčení je velmi dobře možné provozovat farmu udržitelným způsobem a současně vytvářet zdravý příjem.

Vypočítejte si svůj zisk ovlivněním 4 klíčových parametrů HealthyLife, které pomáhají zlepšit celoživotní denní užitkovost na Vaší farmě.

Vliv výživy stopovými minerály na bachorovou fermentaci dojnic

Byly učiněny pokusy o použití vysokých koncentrací některých stopových minerálů k příznivé manipulaci s bachorovou fermentací. Byly například podniknuty pokusy o zvýšení bachorového proteinu zkrmováním vysokého obsahu zinku (Zn) v dietě skotu. Studie však ukázaly, že vysoké koncentrace mědi (Cu), Zn a železa snižují trávení celulózy in vitro. Nedávné studie ukázaly nižší stravitelnost vlákniny u skotu, kterému byly podávány sulfátové zdroje Cu, Zn a manganu, ve srovnání se skotem, kterému byly podávány podobné koncentrace z hydroxidů nebo některých organických zdrojů. Výzkum jasně naznačil, že hydroxy zdroje Zn a Cu jsou v bachoru metabolizovány jinak než sulfátové zdroje, a omezený výzkum naznačuje, že zdroj stopových minerálů může ovlivňovat bachorový mikrobiom. Je zapotřebí dalšího výzkumu, který by objasnil mechanismus (mechanismy), jimiž zdroje stopových minerálních látek ovlivňují rozdílně stravitelnost vlákniny dojnicemi.

Zjistěte více o zvyšování mléčných složek